Thứ ba, Ngày 21 Tháng 1 Năm 2020

Thành phố phát triển dịch vụ homestay
Kinh doanh dịch vụ du lịch homesaty mới chỉ xuất hiện ở thành phố Hà Giang được mấy năm trở lại đây. Nhưng đến nay, loại hình dịch vụ này đã và đang phát triển mạnh ngày càng đáp ứng được các yêu cầu của du khách, góp phần ...
Đảng ủy Quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo năm 2020
Chiều ngày 17/1, Đảng ủy Quân sự thành phố Hà Giang đã tổ chức Hội nghị để ra Nghị quyết lãnh đạo năm 2020. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố chủ trì Hội nghị. ...
Văn phòng Nông thôn mới Trung ương khảo sát tại thành phố Hà Giang
Để chuẩn bị các bước, hồ sơ để công nhận thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, chiều ngày 9/1, Văn phòng Nông thôn mới Trung ương do đồng chí Trần Văn Môn, Phó Chánh văn phòng Nông thôn mới Trung ương đã có buổi ...