Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Lớp tập huấn công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng
Ngày 16/9, Trung tâm chính trị phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Giang tổ chức lớp tập huấn công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng. Dự buổi khai mạc lớp học có ông Lê Anh Tuấn, chủ tịch Uỷ ...
Vàng Thị Lưu Ly – Giáo viên Tổng phụ trách đội nhiệt huyết
Là một Tổng phụ trách đội nhiệt huyết, có tinh thần yêu trẻ, luôn cầu tiến bộ đó là những nhận xét, đánh giá của cán bộ, giáo viên, học sinh trường Tiểu học Trần Phú dành cho cô giáo Tổng phụ trách đội Vàng Thị Lưu Ly.