Quốc phòng - An ninh

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn thành phố năm 2021

29/03/2021 07:00 81 lượt xem

Đoàn công tác Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang do đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Chung, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trường làm trưởng đoàn vừa có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn thành phố năm 2021. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Công an tỉnh và Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

       Cuộc diễn tập ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy điều hành cho cấp uỷ, chỉ huy, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp cơ sở; vai trò làm tham mưu của các đơn vị, các ngành; hiệp đồng, phối hợp giữa các lực lượng trong ứng phó với bão lũ, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; đánh giá công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ huy điều hành và phối hợp với các lực lượng trên địa bàn; kiểm tra khả năng huy động nguồn lực, sức mạnh tổng hợp các lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”… trên cơ sở đó tiếp tục bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án ứng phó sát thực hiệu quả; đồng thời tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc chủ động phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai.

      Đoàn công tác đã kiểm tra công tác tổ chức chuẩn bị diễn tập, hệ thống văn kiện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập; công tác xây dựng thao trường; tổ chức vận hành cơ chế và thực binh của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Giang và xã Ngọc Đường. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá, thành phố Hà Giang đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nội dung. Đồng thời nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với ngành chuyên môn bổ sung kịch bản, tình huống, phương án sát thực tế; điều chỉnh một số vị trí tại thực địa, bảo đảm đường cơ động cho các lực lượng tham gia; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập diễn ra an toàn./.


Tin khác