Chính trị

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Hà Giang tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

12/01/2022 09:27 23 lượt xem

Chiều ngày 11/1, Ban chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS) thành phố Hà Giang đã tổ chức họp tổng kết, đánh giá nhiệm vụ thực hiện năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng ban chỉ đạo chủ trì buổi họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Danh Hùng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Hà Giang tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Đồng chí Hầu Minh Lợi, Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo CĐS thành phố Hà Giang, trong năm 2021, Ban Chỉ đạo đã tham mưu, ban hành nhiều văn bản nhằm tạo hành lang pháp lý thúc đẩy quá trình CĐS như Nghị quyết của thành ủy, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về CĐS giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030….Năm 2021, Trung tâm điều hành IOC thành phố đã đi vào hoạt động ổn định. Thông tin, dữ liệu của các phân hệ được giám sát, cập nhật liên tục đảm bảo nhu cầu khai thác, thống kê báo cáo của UBND thành phố. Trong đó tích hợp được các tính năng cập nhật số liệu theo báo cáo của UBND thành phố đến hết năm 2020; giám sát các văn bản điện tử, theo dõi, giám sát ứng dụng chữ ký số của UBND thành phố và các phòng, ban, đơn vị; cập nhật liên tục hàng ngày bản đồ dịch bệnh Covid-19 toàn quốc và camera giám sát an ninh, giao thông kết nối 100% với tổ dân phố của 8 xã, phường. Thành phố đã chỉ đạo sử dụng chữ ký số và xử lý văn bản trên hệ thống VNPT IOFFICE. Đã gỉai quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính là trên 3.000 hồ sơ. Hạ tầng CNTT trong các cơ quan Nhà nước của thành phố năm qua đã từng bước được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu ứng dụng và triển khai các ứng dụng dùng chung trên địa bàn….

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan,ban ngành vẫn còn một số tồn tại, khó khăn nhất định. Đó là, việc triển khai một số nhiệm vụ về CNTT còn chậm, chưa đạt được kết quả như mục tiêu đã đề ra. Chuyển đổi số trong cải cách hành chính chưa đạt được những kết quả cao. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính của thành phố còn rất thấp so với mức trung bình cả tỉnh. Hạ tầng công nghệ số ở cấp xã, phường còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; nguồn nhân lực nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương chuyên trách về ứng dụng công nghệ thông tin, trong chuyển đổi số còn hạn chế…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hầu Minh Lợi, Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh chuyển đổi số hiện nay là một xu thế tất yếu. Tỉnh và thành phố luôn quan tâm đến việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, chính vì vậy yêu cầu các cơ quan, ban ngành của thành phố cần tiếp tục triển khai các giải pháp và nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh Chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, từng bước hoàn thiện hạ tầng số cho xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh, phát triển kinh tế số và xã hội số. Dùng chuyển đổi số làm đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy KT-XH trên địa bàn thành phố …Đồng chí Bí thư thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu Thành ủy và UBND thành phố bắt đầu từ 1/3/2022, thực hiện sử dụng hoàn toàn chữ ký số và văn bản điện tử trong các cuộc họp, hội nghị, trừ các văn bản mật.

Hà Vân

Tin khác