Cải cách hành chính

Các thủ tục cải cách thủ tục hành chính năm 2021

05/01/2022 16:44 12514 lượt xem

Các Quyết định TTHC: 

1. QĐ 552 về ngành Nông nghiệp nông thôn.

2. QĐ 576 về ngành Ngoại vụ.

3.QĐ 585 về ngành Khoa học và Công nghệ.

4. QĐ 615 về ngành Nội vụ.

5. QĐ 632 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên.

6. QĐ 633 về ngành Tài chính.

7. QĐ 634 về ngành Công Thương.

8. QĐ 657 về ngành Giao thông vận tải.

9. QĐ 707 thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

10. QĐ 708 giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

11. QĐ 709 đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

12. QĐ 752 ngành Tư pháp

13. QĐ 787 về ngàng Xây dựng.

14. QĐ 793 về ngành Kế hoạch và Đầu tư.

15. QĐ 845 ngành Nội Vụ.

16. QĐ 849 ngành LĐ-TB&XH.

17. QĐ 2502 lĩnh vực CCHH thuộc văn phòng UBND tỉnh

18. QĐ 1331 về ngành Luật sư và Tư vấn pháp luật của Ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

19. QĐ 794 về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang.

20. Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống cấp giấy phép xây dựng.

21. TB 29 Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

22. CV 508 về việc triển khai DVC trực tuyến về quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng.

23. CV 1374 về việc đẩy mạnh cải cách TTHC đổi mới thực hiện cơ chế một cửa.

24. CV 3909 hoàn thành một số nhiệm vụ TTHC trên môi trường điện tử.

25. CV 7616 triển khai nhiệm vụ tích hợp, cung cấp DVCTT trên cổng DVC QG.

26. HDdatlichchungthuc trên cổng DVC QG

27. Hướng dẫn gửi hồ sơ, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc Gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Hà Giang

28. KH27 CC TTHC năm 2021

29. KH129 Triển khai Nghị định số 45-2020-NĐ-CP ngày 08.4.2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử

30. QĐ 788 TTHC ngành y tế

31. QĐ 43vp ubnd tỉnh-4.2.2021-phân công nhiệm vụ tai TT HCC tỉnh

32. QĐ185 ubnd tỉnh-26.1.2021-TTHC ngành thông tin & truyền thông

33. QĐ 229 ubnd tỉnh-1.2.2021-TTHC lĩnh vực dân tộc

34. QĐ 339 ubnd tỉnh-24.2.2021-TTHC ngành GTVT

35. QĐ 413 ubnd tỉnh-3.3.2021-TTHC ngành VHTT&DL

36. QĐ 414 ubnd tỉnh-3.3.2021-TTHC ngành thông tin & truyền thông

37. TB dich vu cong mđ 3+4-sở công thương

38. TB vv thuc hien dvc truc tuyen-sở xây dựng

39.  TB tthc tt md 3 va 4-lđ-tb&xh

40. TB về tthc-sở GD&ĐT

41. CV 2144 ubnd tinh-7.7.21-triển khai DVC về CPXD nhà + cung cấp TT QHXD

42. Danh mục TTHC cấp huyện đang thực hiện đến cuối năm 2021

43. CV3909ubnd tỉnh-21.9.2020-hoàn thành một số nhiệm vụ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

44. CV7616VPCP-9.1.2021-triển khai nhiệm vụ tích hợp, cung cấp DVCTT trên cổng DVC QG

45. Các KH hoàn thành một số nhiệm vụ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.rar

46. Các QĐ TTHC về các ngành

47. QD 788UBND tỉnh-23.4.2021-TTHC ngành y tế

48. QĐ 881 ubnd tinh-12.5.2021-TTHC ngành thành tra

49. QĐ 949 ubnd tinh-21.5.2021-phê duyệt ds CBCC đầu mối KS TTHC của tỉnh 

50. QĐ 1022 ubnd tinh-1.6.21-TTHC ngành xây dưng(chất lượng xd)

51. QĐ 1111 ubnd tinh-15.6.21-TTHC ngành LĐTBXH

52. QĐ 1112 ubnd tinh-15.6.21-TTHC thay thế của sở GD&ĐT

53. QĐ 1329 ubnd tinh-5.7.21-công bố TTHC ngành KH&CN

54. QĐ 1330 ubnd tinh5.7.2021-công bố TTHC ngành GD&ĐT

55. QĐ 1443 ubnd tinh-15.7.2021-công bố TTHC ngành GD&ĐT

56. QĐ 1480 ubnd tinh-20.7.21-TTHC ngành VHTT&DL

57. QĐ 1481 ubnd tinh-20.7.2021-công bố TTHC mới+sửa đổi+bãi bỏ ngành LĐ-TB&XH

58. QĐ 1662 ubnd tinh-12.8.2021-công bố TTHC mới, sđ, bs ngành VHTT&DL

59. QĐ 1722 ubnd tinh-18.8.21-công bố TTHC mới, sđ, bs ngành NN&PTNT

60. QĐ 1852 ubnd tinh-8.9.21-công bố tthc sđbs ngành nn&ptnt

61. QĐ 2141 ubnd tinh-18.10.21-công bố tthc lĩnh vực đăng kiểm-gtvt

62. QĐ 2257 ubnd tinh-01.11.21-TTHC đc sđbs ngành LĐTB&XH

63. QĐ 2264 ubnd tinh tỉnh-01.11.21-TTHC được thay thế lĩnh vực GD&ĐT

64. QĐ 2307 ubnd tinh-3.11.21-công bố TTHC mới ngành LĐTB&XH

65. QĐ 2414 ubnd tinh-15.11.21-TTHC mới, sđbs ngành TNMT

66. QĐ 2591 ubnd tinh-08.12.21-đính chính qđ 46-24.11.21 Về phân cấp thẩm quyền CPXD và Qly TTXD

67. QĐ 2610 ubnd tinh-09.12.21-bãi bỏ qđ1257-2014 và qđ1820-2016 về TTHC

68. QĐ 2806 ubnd tinh-28.12.21-TTHC ngành ngoại vụ

69. QĐ 43vp ubnd tỉnh-4.2.2021-phân công nhiệm vụ tai TT HCC tỉnh

70. QĐ 75KHĐT-1.9.21-phe duyet quy trinh noi bo nganh Kế hoạch & Đầu tư

71. QĐ 185ubnd tỉnh-26.1.2021-TTHC ngành thông tin & truyền thông

72. QĐ 189 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của sở Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

73. QĐ 229ubnd tỉnh-1.2.2021-TTHC lĩnh vực dân tộc

74. QĐ 339ubnd tỉnh-24.2.2021-TTHC ngành GTVT

75. QĐ 413ubnd tỉnh-3.3.2021-TTHC ngành VHTT&DL

76. QĐ 414ubnd tỉnh-3.3.2021-TTHC ngành thông tin & truyền thông

77. QĐ 552ubnd tỉnh-12.3.2021-TTHC ngành NN&PTNT

78. QĐ 752UBND tỉnh-14.4.2021-TTHC ngành tư pháp

79. QĐ 793UBND tỉnh-26.4.2021-TTHC ngành kế hoạch & đầu tư

80. QĐ 849UBND tỉnh-7.5.2021-TTHC ngành LĐ-TB&XH

81. QĐ 1291TTg-7.10.2019-danh mục TTHC ngành dọc-gq tại 1 cửa cấp huyện, cấp xã

82. QĐ 2094-lđtbxh-01.7.21- ban hanh qtnb btxh-ban hanh_2021

83. QĐ 2402lđtbxh-27.7.21-quy trình nội bộ qg TTHC sđ, bs lĩnh vực bảo trợ

84. QĐ 2476sở lđtbxh-30.7.21- quy trình noi bo tthc 1481 ban hanh-lđtb&xh

85. QĐ 2502ubnd tỉnh-25.12.2020-TTHC lĩnh vực CCHC thuộc VP UBND tỉnh

86. QDD-ubnd tỉnh-5.8.2020-TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực Luật sư và Tư vấn pháp luật của Ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

87. Quy trinh nội bộ sở Kế họach va đầu tư (kèm theo qđ 75)

88. TB số: 247/TB-SGDĐT Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành Giáo dục và Đào tạo

89. Thủ tục hành chính về lĩnh vực thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

90. CV về việc niêm yết TTHC 2021

91. Tài liệu hướng dẫn sử dụng-DVCTT cung cấp QDXH, CPXD

92. TB dich vu cong tt muc 34-ban dân tộc

93. TB thuc hien dvc truc tuyen-TPHG

94. TB 24snv-16.6.21-thông báo dịch vụ công trực tuyến của sở nội vụ

95. TB 29ubnd tỉnh-22.2.2021-TB công khai đc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tc, cn về qđ hành chính

96. TB 53snn&ptnt-17.6.21-thông báo dich vụ công trực tuyến -2021

97. TB 580syt-17.6.21-tb dịch vụ công mứ độ 34 syt

98. Thông báo dịch vụ công 3 4-GTVT

99. Thông báo dịch vụ công 3 4-sở TN&MT

100. Thông báo dịch vụ công 3 4-VHTTDL

101. Thông báo dịch vụ công trực tuyến - sở KH&ĐT

102. Thông báo DVC trực tuyến (sở ngoại vụ)

103. Thông báo DVC trực tuyến (sở tư pháp)

104. TTHC lĩnh vực Công thương QD 634.QD-UBND 01.4.2021

105. TTHC-SGDĐT (bổ sung)


Tin khác