Văn hóa - Xã hội

Các trường học trên địa bàn Thành phố vững tin bước vào năm học mới 2021-2022

15/09/2021 16:00 38 lượt xem

Năm học 2021-2022,  trước những khó khăn của đại dịch Covid - 19, nhưng cán bộ, giáo viên và các em học sinh ở 34 trường học trên địa bàn thành phố Hà Giang đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế, vật lực và nguồn lực cho chặng đường dạy và học thật sự hiệu quả, đáp ứng được niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố.

Các trường học trên địa bàn Thành phố vững tin bước vào năm học mới 2021-2022
Các trường học trên địa bàn thành phố Hà Giang vững tin bước vào năm học mới 2021-2022

Năm học 2020-2021 đã đi qua, để lại những kết quả rất đáng tự hào của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Giang. Với sự cố gắng vượt bậc của các thầy cô giáo cùng các em học sinh trong điều kiện vừa triển khai các nhiệm vụ dạy và học, vừa phải kết hợp phòng chống dịch Covid 19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho thầy cô và các em học sinh. Toàn thành phố có 33/34 trường học đã đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 24 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II, kiểm định chất lượng giáo dục mức độ III; 9 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, kiểm định chất lượng giáo dục mức độ II. Năm học 2020-2021, thành phố Hà Giang xét hoàn thành chương trình lớp 5 tiểu học đạt 100% , xét tốt nghiệp THCS đạt 100%; 100% các cháu lớp 5 tuổi đủ điều kiện để vào học lớp 1.

Bước vào năm học 2021-2022, trước những khó khăn của đại dịch Covid - 19, nhưng cán bộ, giáo viên và các em học sinh ở 34 trường học trên địa bàn thành phố Hà Giang đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế cho chặng đường dạy và học mới thật sự hiệu quả.

Năm học 2021-2022, Bậc Mầm non của Thành phố có 4288 cháu được đến trường, ở 163 nhóm lớp, của 15 trường Mầm non. Ở bậc Tiểu học đã huy động được 5831 học sinh đến trường, ở 185 lớp, của 11 trường tiểu học; trong đó có 1217 em năm đầu tiên vào học lớp 1. Bậc Trung học cơ sở đã huy động được 3987 học sinh đến trường, ở 111 lớp, của 8 trường Trung học cơ sở; trong đó có 1000 em năm đầu tiên vào học lớp 6.

Năm học 2021-2022, toàn thành phố cũng đã được bố trí 739 giáo viên trực tiếp giảng dạy; 19 giáo viên làm công tác đoàn đội; 27 nhân viên y tế; 4 nhân viên thư viện và thiết bị trường học. Đội ngũ giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là các chương trình đào tạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với sách giáo khoa mới của lớp 1, lớp 2 và lớp 6.

Những tiết học đầu tiên của các em học sinh lớp 1, lớp 6 tuy còn rất nhiều bỡ ngỡ, bởi các em lần đầu tiên phải học tập ở một môi trường mới, kiến thức mới và cả phương pháp học mới. Song dưới sự dìu dắt tận tình của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên các bộ môn, các em đang dần bắt nhịp được việc học tập ở trường mới, lớp mới.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Giang cũng đã chỉ đạo các trường Tiểu học và Trung học cơ sở triển khai thực hiện quyết định 728, ngày 9/4/2021 của UBND Tỉnh Hà Giang về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang, năm học 2021-2022. Việc xây dựng chương trình học đối với lớp 6 được các trường triển khai thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đảm bảo 100% các em học sinh đến trường đều có đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Bên cạnh sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các bậc phụ huynh với nhà trường, năm học 2020-2021, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm tại đơn vị. Tập trung thực hiện tốt việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh, đổi mới trong các kỳ thi, cuộc thi nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Thực hiện tốt phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo”. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất chính trị và đạo đức, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.  Đồng thời, xây dựng nhiều mô hình, phong trào hay hiệu quả trong ngành giáo dục; chăm lo quyền lợi, đời sống cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chính sách và xã hội hóa chăm sóc, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ăn ở nội trú tại điểm trường của 3 xã Ngọc Đường, Phương Thiện, Phương Độ. Tạo điều kiện để các em được đến trường, được học tập đầy đủ, thuận lợi. Đội ngũ giáo viên ở các trường học luôn xác định được nhiệm vụ và phát huy tinh thần, tâm huyết với ngành, với nghề, thường xuyên học tập để bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiêp. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên xác định là tấm gương về đạo đức, lối sống, là những hình ảnh thầy, cô mẫu mực để học sinh học tập và noi theo. Cùng với đó, trước những khó khăn của đại dịch Covid - 19, nhưng các trường học trên địa bàn Thành phố vững tin bước vào năm học mới 2021-2022, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Tiến Quân

Tin khác