MTTQ và các đoàn thể

Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

09/08/2021 14:39 29 lượt xem

Ngày 6/8, Hội Phụ nữ thành phố Hà Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, để đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Tới dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh và 189 đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 7 nghìn hội viên trong toàn Hội. Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 9 điểm cầu từ thành phố đến các xã, phường.

Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Phó Bí thư thường trực thành ủy Bùi Huy Hoàng trao bức chướng chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ từ thành phố đến cơ sở đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động của cấp ủy chính quyền thành phố và Hội cấp trên đề ra, từ đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân như: “ phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “ gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào cải tạo vườn tập; phong trào vệ sinh môi trường; phong trào biến rác thải thành tiền…vv. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng được 254 mô hình, cách làm hay; 38 mô hình phát triển kinh tế có thu nhập từ 120-600 triệu đồng/ năm do phụ nữ làm chủ. Cùng với đó, Hội tập trung nâng cao công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh để tập hợp chị em tham gia tổ chức hội như: Đề án đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hội phụ nữ từ thành phố đến cơ sở giai đoạn 2016-2021; chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã thu hút được 1.241 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn Hội thành phố lên 7.628 chi, em.

Với chủ đề “ Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh góp phần xây dựng thành phố Hà Giang phát triển, giàu đẹp, văn minh, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Phụ nữ thành phố phấn đấu: hằng năm mỗi cơ sở có ít nhất 1 hoạt động vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng;  có 5 phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào, mỗi hội viên thực hiện ít nhất 1 việc làm cụ thể làm theo Bác; giúp đỡ 1 hộ ngheo hoặc  cận nghèo thoát nghèo; đến cuối nhiệm kỳ tăng thêm 5% số hội viên, có 20% cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% cơ sở hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ…vv.

Phát biểu tại Đại hội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Bùi Huy Hoàng đánh giá cao các kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp Hội Phụ nữ thành phố cần: Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, thiết thực; đồng thời xác định mục tiêu, phát triển số lượng, nâng cao kiến thức, nâng cao chất lượng hội viên, để sớm khắc phục tình trạng hội viên đông nhưng không mạnh; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức hội, nhất là cấp cơ sở; đặc biệt tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của các mô hình; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có tâm huyết và có phương pháp làm việc khoa học, gần dân, sát cơ sở…vv.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành hội khóa XVIII, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Tại Hội nghị lần thứ nhất đồng chí Vương Thị Thảo tiếp tục được bầu tái cử chức danh Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026….//

Bàng Cường

Tin khác