Nông thôn mới

Đảng bộ thành phố Hà Giang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

11/05/2021 08:20 102 lượt xem

Đảng bộ thành phố Hà Giang xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể. Những năm qua các Nghị quyết, Chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về xây dựng nông thôn mới đều được quán triệt, triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng và người dân trên địa bàn thành phố.

Đảng bộ thành phố Hà Giang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thành phố Hà Giang có 3/3 xã ngoại thành, đến nay đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Năm 2014: Xã Phương Thiện, Phương; Năm 2015: Xã Ngọc Đường). Trong công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, các xã đã triển khai và hoàn thành quy hoạch, đề án, xây dựng quy chế quản lý quy hoạch nông thôn mới. Hệ thống giao thông nông thôn nội bộ xã, liên xã từng bước được nâng cấp và bê tông hóa, đảm bảo xe ô tô đến được các xã và 100% các thôn bản. Tổng số km đường giao thông nông thôn được sửa chữa, nâng cấp và làm mới đạt trên 110km với tổng kinh phí 165,9 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh 37,6 tỷ đồng, thành phố 108,4 tỷ, nhân dân góp bằng ngày công, hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu không đền bù 19,9 tỷ đồng.

Hệ thống thủy lợi ở các xã đã từng bước đáp ứng yêu cầu cấp nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chủ động trong sản xuất. Đã kiên cố hóa được 66,35 km kênh mương nội đồng, với tổng kinh phí đầu tư hơn 60 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố trên 45 tỷ đồng, từ nguồn vốn khác và nhân dân đóng góp đất, hoa màu, vật kiến trúc không đền bù 15 tỷ đồng. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động của 3 xã là 569,84ha, bình quân đạt 88,35%.

Hệ thống lưới điện trung áp và hạ áp đã phủ kín các xã, đến tận các thôn xóm và các hộ dân nông thôn với tổng chiều dài đường dây 35kV và 22kV là 57,825km cấp điện cho toàn bộ 26 thôn, tổ thuộc 03 xã; đường dây hạ áp là 55,77km cấp điện cho các hộ dân, 26 trạm biến áp được đầu tư xây dựng với tổng công suất là 3.446kVA. Kết nối với hệ thống điện các xã theo quy hoạch bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, độ ổn định cung cấp điện theo quy định và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Hệ thống trường học trên địa bàn 3 xã có 10 trường (mầm non 04, tiểu học 03, trung học cơ sở 03). 100% các trường đều đạt chuẩn Quốc gia (trong đó có 5 trường đạt chuẩn Quốc gia và 5 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2). Cơ sở vật chất văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các xã đều có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định. Mạng lưới bưu chính, viễn thông phục vụ đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hóa của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh. 100% số thôn có dịch vụ điện thoại và internet băng rộng. Hệ thống đài truyền thanh xã, thôn đã được quan tâm đầu tư, xây dựng mới với quy mô bao gồm các trạm phát trung tâm xã kết nối với các cụm loa tại 26/26 thôn tổ. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành: 100% số xã có mạng nội bộ và được kết nối Internet; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ cho công việc; Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được áp dụng cơ bản đảm bảo băng thông đường truyền và an toàn, an ninh thông tin. Việc ứng dụng các phần mềm theo chuyên ngành quản lý; hệ thống phần mềm quản lý Vntioffice tiếp tục được phát huy hiệu quả, 100 % các xã đã xây dựng trang thông tin điện tử để cung cấp các thông tin tra cứu, các thủ tục hành chính và dịch vụ công, góp phần hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, đồng thời quảng bá hình ảnh, tình hình phát triển kinh tế văn hóa, xã hội của địa phương.

Hạ tầng của 7 chợ, 26 siêu thị nhỏ và 49 cửa hàng tiện ích, các trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn các xã được phát huy. Tại các xã đã có 03 chợ nông thôn được xây dựng theo quy hoạch đạt tiêu chuẩn hạng 3 có đủ các công trình kỹ thuật theo quy định như: nhà lồng chợ, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, bãi giữ xe, điểm kinh doanh đạt bình quân 4 m2/điểm, đã đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân. Các xã thành lập Ban quản lý Chợ và có nội quy chợ theo đúng quy định.

Nhà ở dân cư tại 3 xã thường xuyên được xây dựng, chỉnh trang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay trên địa bàn 3 xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng tại 3 xã là 2.819/3.037 hộ đạt tỷ lệ đạt 93% (trong đó xã Ngọc Đường 815/858hộ, tỷ lệ đạt 95%; xã Phương Thiện 1.096/1.192 hộ, tỷ lệ đạt 92%  xã Phương Độ 908/987hộ, tỷ lệ đạt 92%).

Tiến Quân

Tin khác