Quốc phòng - An ninh

Diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Phương Độ

13/12/2021 14:05 47 lượt xem

Chiều ngày 11/12, thành phố Hà Giang đã tổ chức diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cho xã Phương Độ năm 2021. Đồng chí Đào Quang Diệu, Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo dự và chỉ đạo cuộc diễn tập.

Diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Phương Độ
Ban chỉ đạo xã xử trí tình huống trên sơ đồ

Cuộc diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Phương Độ với 2 phần đó là: Phần cơ chế và phần xử trí tình huống trên sơ đồ. Tại phần cơ chế, đã diễn ra 2 hội nghị đó là: Hội nghị bất thường Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng nhằm nhận định, đánh giá tình hình, xác định nội dung, biện pháp ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; Hội nghị giao nhiệm vụ, hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho các lực lượng, tổ chức chỉ huy, chỉ đạo chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Đối với phần xử trí tình huống trên sơ đồ, với tình huống giả định cháy rừng tại thôn Chang, Ban chỉ đạo xã đã chỉ đạo các lực lượng thông qua sơ đồ.

Qua đánh giá, cuộc diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Phương Độ năm 2021, đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Đối với phần cơ chế đã nhận định đúng tình hình; các lực lượng của xã đã thể hiện rõ phương pháp chỉ huy, sự phối hợp, hiệp đồng chặt sẽ trong các tình huống. Đối với phần xử trí tình huống trên sơ đồ, Ban chỉ đạo xã đã thể hiện rõ nét hành động chỉ đạo, điều hành các lực lượng thực hành chữa cháy, vận dụng tốt phương châm 4 tại chỗ trong chỉ huy, chỉ đạo. Kết quả cuộc diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Phương Độ năm 2021, đạt loại giỏi.

                                                                  Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể

Tại cuộc diễn tập, UBND thành phố Hà Giang đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập lần này.

Bàng Cường

Tin khác