Hoạt động của xã phường

Hội nghị BCH Phường Trần Phú lần thứ 14, khóa XII (mở rộng), nhiệm kỳ 2020- 2025

11/10/2021 14:48 39 lượt xem

Ngày 7/10, Đảng ủy phường Trần Phú đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 14, khóa XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự hội nghị có tổ công tác Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo phường Trần Phú; lãnh đạo các Ban xây dựng đảng thành ủy.

Hội nghị BCH Phường Trần Phú lần thứ 14, khóa XII (mở rộng), nhiệm kỳ 2020- 2025
Toàn cảnh hội nghị BCH Phường Trần Phú lần thứ 14, khóa XII (mở rộng), nhiệm kỳ 2020- 2025

Trong 9 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ phường Trần Phú đã cụ thể hóa và bám sát Nghị quyết của Đảng các cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Kinh tế xã hội của phường phát triển ổn định, thu ngân sách trên địa bàn đạt 11 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch. Thu các loại quỹ do nhân dân đóng góp được trên 200 triệu đồng... Công tác quản lý và chỉnh trang đô thị được thực hiện có hiệu quả, UBND phường đã triển khai tổ chức thực hiện chủ đề năm, thường xuyên chỉ đạo các tổ dân phố ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm, thực hiện tốt nề nếp kỷ cương chất lượng dạy và học; chính sách xã hội được đảm bảo; an ninh quốc phòng và trật tự xã hội được giữ vững…

Hội nghị đã thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, đó là tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, những kết quả đã đạt được để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra và chỉ đạo quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường tổ chức kiểm tra giám sát theo kế hoạch…

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc và một số nội dung trọng tâm khác.

Hà Vân

Tin khác