Các tổ chức Chính trị - Xã hội

Hội nghị cán bộ công chức khối dân vận thành phố năm 2022

30/12/2021 16:30 45 lượt xem

Ngày 29/12, Khối dân vận thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022.

Hội nghị cán bộ công chức khối dân vận thành phố năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ công chức khối Dân vận thành phố

Khối Dân vận thành phố Hà Giang gồm Chi bộ 1, Chi bộ 2, MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội thành phố với 31 cán bộ công chức. Trong năm 2021, Khối dân vận đã bám sát Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố để cụ thể hóa các Chương trình hành động, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Cán bộ công chức trong khối đã phát huy vai trò gương mẫu, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, quy định của tổ chức, cơ quan. Kết quả 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 5 cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm 2022, Khối dân vận thành phố tiếp tục bám sát nghị quyết của cấp ủy để triển khai nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp, thống nhất giữa cán bộ của MTTQ với cán bộ công chức các tổ chức thành viên; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể; quan tâm đời sống vật chất của cán bộ công chức, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động các cấp đề ra./.

Bàng Cường

Tin khác