Kinh tế

Hội nghị giao ban quý II Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố.

13/07/2021 14:38 38 lượt xem

Ngày 9/7, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã tổ chức hội nghị giao ban quý II và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2021. Đồng chí Nguyễn Danh Hùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố chủ trì giao ban.

Hội nghị giao ban quý II Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn đạt gần 130 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay ủy thác là 123 tỷ 414 triệu đồng với 2.605 hộ vay; doanh số cho vay đạt 28.800 triệu đồng/519 lượt khách hàng vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho 210 lượt hộ kinh doanh được vay vốn; 463 lao động vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; xây dựng 42 công trình có thu nhập thấp vay vốn nhà ở theo Nghị định 100 của Chính phủ. Tạo điều kiện cho 7 hộ cận nghèo vay vốn cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ….

Trong quý III và thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn thực tế của các đối tượng thụ hưởng theo từng chương trình, triển khai tốt chủ trương, chính sách tín dụng mới trên địa bàn. Mục tiêu giải ngân đảm bảo hoàn thành100% kế hoạch được giao, duy trì chất lượng tổ tiết kiêm và vay vốn  xếp loại tốt, khá đạt100%, không có tổ trung bình yếu kém; tập trung quản lý, thu hồi nợ đến hạn 100% kế hoạch; thực hiện các giải pháp thu hồi nợ quá hạn, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ xấu xuống 0,03% trên tổng dư nợ…. UBND các xã, phường, tổ chức chính trị xã hội của thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các nội dung được ủy thác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Danh Hùng, Phó bí thư Thành ủy,Chủ tịch UBND thành phố, trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố yêu cầu các thành viên trong HĐQT tham mưu, rà soát triển khai thực hiện tốt việc ủy thác cho vay người nghèo, các hộcó nhu cầu vay vốn thực sự để phát triển kinh tế. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện phương thức ủy thác cho vay; chất lượng tín dụng và chất lượng phục vụ người nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Danh Hùng, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố được Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tặng giấy khen vì đã có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội năm 2020.  

Hà Vân

Tin khác