Văn hóa - Xã hội

Hội nghị tập huấn tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021.

07/09/2021 15:06 19 lượt xem

Sáng ngày 6/9, UBND TP Hà Giang phối hợp với Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo, tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thành phố; Ban chỉ đạo 8, xã phường; 101 tổ trưởng, trưởng thôn  của 8 xã, phường là điều tra viên. Đồng chí Trần Song Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố dự khai mạc tại hội nghị.  

Hội nghị tập huấn tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn giảm nghèo

Một số điểm mới khác biệt so với giai đoạn 2016-2020, chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 được xây dựng trên cơ sở mức sống tối thiểu của người dân; bổ sung thêm 01 tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm) nâng tổng số tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản lên 6 tiêu chí trong quy trình rà soát; tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát trong quy trình điều kiện tiên quyết phải mời Mặt trận tổ quốc tham gia cuộc họp và hộ được công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phải có sự đồng ý của 50% số người tham gia dự họp trở lên.

Trong thời gian ½ ngày các đại biểu được lãnh đạo Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh truyền đạt các nội dung về cơ sở pháp lý trong việc đánh giá, điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2021. Hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát; cách điều tra thông tin; cách lập các biểu mẫu, biên bản và quy trình thẩm định, công nhận. Để công tác điều tra đảm bảo dân chủ, chính xác, đúng quy trình, công tâm và công bằng.

Qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp cho các học viên nắm vững những thông tin, cũng như những quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình hàng năm tại cấp xã, phường để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ thoát nghèo đến cuối năm 2021. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để thành phố triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội, hoàn thành các chương trình kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022.

Hà Vân

Tin khác