Chính trị

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

31/12/2021 09:48 43 lượt xem

Ngày 30/12/2021, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và quán triệt một số quy định của Trung ương đến điểm cầu các huyện, thành phố. Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang; đồng chí Trần Quang Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Mão – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Huy Hoàng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì tại điểm cầu thành phố Hà Giang.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến điểm cầu thành phố

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đề ra trong năm. Các cuộc kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng thực hiện đều tăng cả về số cuộc, số tổ chức Đảng và đảng viên so với cùng kỳ năm 2020, một số chuyên đề vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm và triển khai Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt một số văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải mở rộng, phải có trọng tâm, trọng điểm; xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, không có vùng cấm; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, phổ biến sâu rộng và thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; ứng dụng đổi số quốc gia vào công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt quy chế phối hợp với Đảng ủy Quân khu 2, Đảng ủy Công an Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên quan tâm việc củng cố, kiuện toàn Uỷ ban Kiểm tra, cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp…

Hội nghị đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; thảo luận, trao đổi về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, những vướng mắc trong thực hiện công tác kiểm ta, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2022./.

Minh Phượng

Tin khác