Văn hóa - Xã hội

Khối Văn hóa - Xã hội thành phố tổng kết hoạt động năm 2021

14/01/2022 08:54 18 lượt xem

Ngày 13/1, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Giang tổ chức tổng kết hoạt động của Khối Văn hóa – Xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Song Hà chủ trì Hội nghị.

Khối Văn hóa - Xã hội thành phố tổng kết hoạt động năm 2021
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Song Hà chủ trì hội nghị

Năm 2021, Khối Văn hóa – Xã hội thành phố Hà Giang đã triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp và hoàn thành các chỉ tiêu mà thành phố đã giao. Trong đó, nổi bật như: tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khánh tiết, cổ động trực quan cho các ngày lễ lớn của dân tộc và nhiệm vụ chính trị của địa phương; đổi mới và nâng cao công tác dạy và học tại các nhà trường, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học với phương châm “học sinh nghỉ học do dịch Covid-19 nhưng không ngừng học”; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Song Hà đề nghị các cơ quan, đơn vị trong khối Văn hóa – Xã hội cần xây dựng kế hoạch hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và các chỉ tiêu, mục tiêu mà Uỷ ban nhân dân thành phố đã giao một cách cụ thể, sát với từng nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí, trang hoàng đô thị, chuẩn bị các điều kiện, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công nhất là trong Dịp Tết Nguyên đán sắp tới; chủ động, không lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19; triển khai có hiệu quả công tác dạy và học, đưa kỹ năng sống và truyền thống văn hóa vào giảng dạy; có kế hoạch rà soát để tu sửa các trường học và các thiết chế văn hóa công cộng; làm tốt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội ngày một tốt hơn./.

Tiến Quân

Tin khác