Hoạt động của xã phường

Kỳ họp thứ Hai - HĐND phường Nguyễn Trãi , khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

20/07/2021 21:59 20 lượt xem

Sáng ngày 19/7, HĐND phường Nguyễn Trãi, TPHG đã tổ chức Kỳ họp thứ Hai, khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Kỳ họp thứ Hai - HĐND phường Nguyễn Trãi , khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo, tờ trình như: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND phường khóa IX. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của HĐND phường; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, Ban kinh tế HĐND phường; thông qua báo cáo của UBMTTQ phường tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm.

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Phan Danh Hiển, Phó chủ tịch HĐND thành phố đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả HĐND- UBND phường Nguyễn Trãi đã thực hiện trong 6 tháng qua. Đồng thời để nghị, 6 tháng cuối năm HĐND phường Nguyễn Trãi cần tiếp tục tập trung, duy trì và quyết liệt thực hiện các giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của thành phố và Đảng ủy phường để tổ chức thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa triển khai nâng cấp, làm mới vỉa hè trục đường Nguyễn Trãi và các công trình Nhà nước hỗ trợ xi măng; Hoàn thành công tác sắp xếp, chỉnh trang biển quảng cáo tuyến đường Nguyễn Trãi, công nhận lại 3 tuyến phố văn minh, duy trì và nâng cao các tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND phường và các ngành chức năng trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Tờ trình và dự thảo nghị quyết của kỳ họp. Đồng thời các đại biểu HĐND phường  đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của xã 6 tháng cuối năm 2021.

Hà Vân

Tin khác