Hoạt động của xã phường

Kỳ họp thứ Hai - HĐND xã Ngọc Đường khoá XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

17/07/2021 21:52 18 lượt xem

Sáng ngày 16/7, HĐND xã Ngọc Đường tổ chức kỳ họp thứ Hai, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ Hai - HĐND xã Ngọc Đường khoá XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo của HĐND, UBND, UBMTTQ xã và các Tờ trình được thông qua trong kỳ họp. Theo đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật, Thường trực HĐND xã Ngọc Đường luôn chủ động, bám sát Chương trình công tác để thực hiện, nâng cao chất lượng công tác giám sát, khảo sát; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân đã kịp thời giải quyết, đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh – quốc phòng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đều đạt khá so với cùng kỳ 2020. Thu ngân sách nhà nước 817 triệu đồng đạt 123,8% KH giao; Các hoạt động văn hoá-xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được nhân dân nhiệt tình tham gia ủng hộ và nêu cao tinh thần trách nhiệm. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự, quốc phòng được giữ vững…thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Trên cơ sở các báo cáo được trình bày tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại biểu HĐND xã đã đánh giá những kết quả nổi bật của HĐND, UBND, UBMTTQ xã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời phản ánh kịp thời, trung thực những vấn đề còn tồn tại, kiến nghị đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo xã Ngọc Đường đã tiếp thu, trao đổi và giải trình các ý kiến, vấn đề cử tri xã quan tâm thuộc thẩm quyền. Đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để chuyển đến các cơ quan chức năng của thành phố xem xét giải quyết và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

          Với tinh thần làm việc nghiêm túc, các đại biểu HĐND xã đã xem xét và biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2020; về ban hành quy chế hoạt động HĐND xã, chương trình làm việc toàn khóa của HĐND xã, nội quy các kỳ họp của HĐND xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND xã./.

Thu Hiền

Tin khác