Hoạt động của xã phường

Kỳ họp thứ Hai HĐND xã Phương Độ nhiệm kỳ 2021- 2026.

19/07/2021 16:05 22 lượt xem

Ngày 16/7, HĐND xã Phương Độ đã tổ chức kỳ họp thứ Hai, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự kỳ họp có đại diện Ban Đảng Thành ủy và Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại xã.

Kỳ họp thứ Hai HĐND xã Phương Độ nhiệm kỳ 2021- 2026.

Kỳ họp thông qua các báo cáo tình hình KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban KT-XH và Ban pháp chế HĐND xã; báo cáo công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 của UBMTTQVN xã; báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm...

Trong 6 tháng đầu năm 2021, xã Phương Độ thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị rất quan trọng trong đó Đảng ủy – HĐND – UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công, an toàn cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao. Tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất và bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND. Công tác quản lý đất đai – trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng được thực hiện tốt. Hoạt động thương mại- dịch vụ được chú trọng. Về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thực hiện cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân. Công tác an ninh quân sự, tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính được tiếp nhận qua bộ phận một của của các bộ phận chuyên môn cao hơn cùng kỳ năm 2020…

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND xã và các ngành chức năng trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Tờ trình và dự thảo nghị quyết của kỳ họp. Đồng thời các đại biểu HĐND xã  đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của xã 6 tháng cuối năm 2021.

Hà Vân

Tin khác