Kinh tế

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh kiểm tra mô hình cải tạo vườn tạp của Hội Nông dân Thành phố

17/06/2021 15:28 68 lượt xem

Chiều ngày 15/6, đồng chí Trần Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Giang đã đến thăm, kiểm tra một số mô hình cải tạo vườn tập trên địa bàn xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang. Cùng đi có lãnh đạo Hội Nông dân Thành phố và cấp ủy xã Ngọc Đường.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh kiểm tra mô hình cải tạo vườn tạp của Hội Nông dân Thành phố

Đến thăm, kiểm tra các mô hình cải tạo vườn tạp của xã Ngọc Đường, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Xuân Thủy đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy chính quyền xã, và sự vào cuộc hỗ trợ về chuyên môn của các cấp hội Nông dân từ thành phố đến cơ sở trong thời gian qua. Qua đây, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền xã Ngọc Đường cần tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao đời sống cho người nông dân. Đặc biệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 05 của tỉnh về cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bên vững đến cho các hội viên Hội Nông dân. Đối với Hội Nông dân Thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội cần tiếp tục rà soát, nắm chắc địa bàn, đối tượng; triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch và các phong trào hoạt động của Hội. Cùng với đó, đẩy mạnh việc đi cơ sở, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, tiếp cận các nguồn vốn để thúc đẩy sản xuất. Được biết qua triển khai Nghị quyết 05 của Tỉnh, đến nay Hội Nông dân Thành phố đã hỗ trợ được 50 hộ về kỹ thuật, chuyên môn và hỗ trợ về một phần vốn để các hội viên triển khai.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ 2,5 triệu đồng cho 2 hộ là: Lâm Hữu Tương và Phan Văn Tường của thôn Bản Cưởm 1, để mua cây giống và mua con giống phát triển kinh tế…//

Bàng Cường

Tin khác