MTTQ và các đoàn thể

Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức kiểm tra việc vận động, quản lý và sử dụng quỹ "Vì người nghèo" và các loại quỹ do MTTQ phát động

27/07/2021 21:32 52 lượt xem

Từ ngày 21 đến ngày 26/7/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc vận động, quản lý và sử dụng quỹ Vì người nghèo và các loại quỹ do MTTQ phát động tại các xã, phường. Mốc thời gian kiểm tra thực hiện từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2021. Đoàn giám sát có 5 đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Giang, do đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban vận động quỹ "Vì ng­ời nghèo" thành phố làm Trưởng đoàn. Mời đồng chí chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tham gia đoàn kiểm tra.

Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức kiểm tra việc vận động, quản lý  và sử dụng quỹ
Đoàn kiểm tra làm việc tại phường Quang Trung, TPHG

Đoàn tiến hành kiểm tra, xem xét báo cáo, kiểm tra các loại chứng từ của Ban vận động Quỹ Vì người nghèo của 8 xã, phường với kết quả cụ thể như sau: Qua kiểm tra công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ "Vì người nghèo" cơ bản đạt kết quả cao, triển khai đúng quy trình, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, đúng nguyên tắc tài chính và sử dụng quỹ có hiệu quả; Việc vận động các loại quỹ do MTTQ phát động với 2 đợt quyên góp ủng hộ (Năm 2020 - ủng hộ đồng bào Miền Trung bị bão lụt thu được 491.914.000 đồng; Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 được 67.220.000 đồng và đã nộp lên cấp trên theo đúng quy định). Các khoản thu ủng hộ của nhân dân tại các xã, phường được thực hiện theo chủ trương của Đảng, MTTQ các cấp phát động, có sự bàn bạc thống nhất và được quán triệt tới các thôn, tổ tại các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, hội... Hàng năm được Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ xã, phường, các Thôn, tổ công khai tại hội nghị tổng kết năm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các Thôn, tổ thực hiện tốt công tác vận động quỹ hoàn thành các khoản thu, nộp sớm nhất và đạt kết quả cao nhất từ đó việc vận động đóng góp của nhân dân đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng nội dung và quy trình, được nhân dân đồng tình.

Mai Hiền - UMMTTQ TP

Tin khác