MTTQ và các đoàn thể

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào của Hội Phụ nữ

11/08/2021 08:09 37 lượt xem

Với quan điểm chỉ đạo, lấy phong trào thi đua làm động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội để phụ nữ phát huy nội lực, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhờ vậy trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Hội Phụ nữ các cấp phát động đã được chị em hội viên chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường để phát triển kinh tế- xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho chị em phụ nữ. Từ đó, đã khẳng định được vai trò, vị trí của phụ nữ trong lao động, sản xuất cũng như trong đời sống hiện đại, đáp ứng được công cuộc đổi mới của thành phố Hà Giang trong thời gian qua.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào của Hội Phụ nữ
mô hình trồng dưa chuột của Hội phụ nữ xã Phương Độ

Hiện nay, Hội Phụ nữ thành phố có 8 cơ sở hội với tổng số7.628 hội viên. Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ từ thành phố đến cơ sở đã bám sát Nghị quyết của các cấp để xây dựng các phong trào thi đua, cuộc vận động, cụ thể hóa và vận dụng một cách phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa bàn, mang lại quyền, lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ, được chị em hưởng ứng tham gia tích cực và đạt kết quả cao. Tiêu biểu như: phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”; Cuộc vận động“Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”…vv. Với quan điểm chỉ đạo, lấy phong trào thi đua làm động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ và công tác Hội. Vì vậy, phong trào thi đua đã khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của phụ nữ, huy động được nguồn lực đáng kể từ phụ nữ để phát triển kinh tế- xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho phụ nữ. Nhờ vậy, vị thế, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong xã hội.

Buổi thu gom phế liệu, những trai nhựa đã qua sử dụng của Chi hội 18, phường Nguyễn Trãi triển khai. Các chị em mỗi người một tay phân loại để bán lấy tiền đóng vào quỹ hội và hỗ trợ cho các chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay, Chi hội đến thăm, động viên hội viên Trần Thị Ngọc và trao số tiền 500 nghìn đồng từ tiền thu gom rác phế liệu của chị em hội viên. Bà Nguyễn Thị Yến, Chi hội Trưởng chi hội 18, cho biết qua hơn 2 năm triển khai thực hiện phong trào biến rác thải thành tiền các chị em hội viên rất nhiệt tình ủng hộ. Nhờ vậy, Chi hội có một khoản để hỗ trợ, giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai lũ lụt, trẻ em nghèo...vv.

Xác định xây dựng để các phong trào hoạt động hiệu quả, được chị em ủng hộ, nhiệt tình triển khai, trong những năm qua, Hội Phụ nữ phường Quang Trung đã đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động; cùng với đó, chủ động xây dựng các chương trình, phần việc và các phong trào mang tính tập thể để chị em được giao lưu, học hỏi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Hiện nay, Hội Phụ nữ phường Quang Trung có 9 đội văn nghệ; 7 đội bóng chuyền; 3 câu lạc bộ Khiêu vũ. Ngoài ra, Hội còn chú trọng công tác tuyên truyền chị em hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi, để nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng. Nhờ vậy, đến nay thu nhập bình quân của chị em phụ nữ đã dần ổn định với khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng. Bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Quang Trung, cho biết trong thời gian qua Hội đã tập trung tuyên truyền, tạo điều kiện để các chị em chuyển đổi phát triển kinh tế, nhất là những chị em có hoàn cảnh khó khăn như tạo điều kiện để các chị em tiếp cận các nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách và từ các nguồn hỗ trợ của các chị em trong chi hội.

Qua tổ chức triển khai thực hiện phong trào có thể khẳng định với sự quyết tâm, nỗ lực của Hội Phụ nữ thành phố, sự ủng hộ, đồng hành, chung tay của chị em hội viên và của cộng đồng thì những việc làm tuy nhỏ những đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo được một hiệu ứng tốt trong nhân dân trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Đây chính là minh chứng sinh động cho những nỗ lực của Hội Phụ nữ Thành phố trong thực hiện các phong trào trong 5 năm qua. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ từ thành phố đến cơ sở đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động của cấp ủy chính quyền thành phố và Hội cấp trên đề ra, từ đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân như: “ phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “ gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào cải tạo vườn tập; phong trào vệ sinh môi trường; phong trào biến rác thải thành tiền…vv. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng được 254 mô hình, cách làm hay; 38 mô hình phát triển kinh tế có thu nhập từ 120-600 triệu đồng/ năm do phụ nữ làm chủ. Cùng với đó, Hội tập trung nâng cao công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh để tập hợp chị em tham gia tổ chức hội như: Đề án đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hội phụ nữ từ thành phố đến cơ sở giai đoạn 2016-2021; chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.

Để xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, trong thời gian tới Hội Phụ nữ thành phố Hà Giang xác định cần phải thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; Vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy tiềm năng nội lực, nâng cao trình độ, năng lực, tích cực, sáng tạo và chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Đồng thời, thay đổi phương thức tiếp cận để giải quyết các vấn đề của Phụ nữ như việc tuyên truyền, vận động Phụ nữ hiểu được giá trị, năng lực của bản thân, từ đó chủ động giải quyết các khó khăn của chính mình. Tạo điều kiện cho Phụ nữ tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động có liên quan đến Phụ nữ ngay tại cơ sở. Bà Vương Thị Thảo, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Giang cho biết Hội sẽ tiếp tục triển khai các phong trào, mô hình mới, nhất là phong trào liên kết phát triển kinh tế để giúp các chị em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, thiết thực; đồng thời xác định mục tiêu, phát triển số lượng, nâng cao kiến thức, nâng cao chất lượng hội viên; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức hội, nhất là cấp cơ sở; đặc biệt tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của các mô hình; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có tâm huyết và có phương pháp làm việc khoa học, gần dân, sát cơ sở…vv.

Với nhiều phong trào được đổi mới đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức tổ chức cộng với sự sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội tin rằng trong thời gian tới chất lượng hoạt động các phong trào của Hội Phụ nữ thành phố Hà Giang sẽ ngày càng được nâng cao, vai trò, vị trí, uy tín của Phụ nữ ngày càng được khẳng định trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội...//

Bàng Cường

Tin khác