Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại TP Hà Giang

19/05/2021 16:12 41 lượt xem

Sáng ngày 18/5, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cùng dự buổi kiểm tra về phía thành phố có đồng chí Hầu Minh Lợi, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Bùi Huy Hoàng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Danh Hùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch UB bầu cử Thành phố; Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch HĐND Thành phố.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại TP Hà Giang

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hổng Sơn đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của thành phố Hà Giang trong công tác chuẩn bị các mặt, đảm bảo đúng tiến độ và quy định; đặc biệt tại một số điểm bầu cử đã có sự sáng tạo về phong cách trang trí khánh tiết, bố trí các bộ phận, công tác phòng chống dịch Covid 19, góp phần tạo thêm điểm nhấn hướng đến ngày bầu cử. Tuy nhiên, để đảm bảo cho sự thành công của ngày hội bầu cử trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, trong khi nhiệm vụ thì rất nặng nề, vừa triển khai công tác bầu cử, vừa chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID 19. Do đó, các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công cần tiếp tục  rà soát, kiểm tra danh sách cử tri, kịp thời sửa chữa những sai sót, đảm bảo chính xác, nhất là hiện nay số lượng học sinh, sinh viên các trường trở về địa phương tham gia bầu cử là rất đông nên cần nắm bắt, cập nhật thường xuyên; triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như  xây dựng các phương án cho mọi tình huống có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thảo Hồng Sơn đề nghị Ban chỉ đạo bầu cử các cấp của thành phố Hà Giang cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng quy trình; chú trọng công tác tập huấn công tác bầu cử,  phân công cán bộ phụ trách xuống cơ sở trực tiếp đôn đốc công tác chuẩn bị bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật về đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân có liên quan đến công tác bầu cử. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức để cử tri và Nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, tất cả cùng  hướng tới mục tiêu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% và cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội lớn của Nhân dân./.

Bàng Cường

Tin khác