Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh giám sát công tác bầu cử thành phố Hà Giang

19/05/2021 16:09 24 lượt xem

Chiều ngày 17/5, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh đã đi giám sát về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên địa bàn thành phố Hà Giang. Cùng đi có lãnh đạo các Ban của HĐND Tỉnh; Uỷ ban bầu cử thành phố Hà Giang.

Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh giám sát công tác bầu cử thành phố Hà Giang

Tính đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã được thành phố Hà Giang chuẩn bị cơ bản xong. Cụ thể, thành phố Hà Giang có 8 đơn vị bầu cử, với 54 điểm bỏ phiếu, trong đó có 4 điểm bỏ phiếu đối với lực lượng vũ trang; Thành phố cũng đã tiến hành xong việc niêm yết danh sách cử tri với tổng số là 37.782 cử tri, và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Trong nhiệm kỳ này, thành phố Hà Giang có 49 ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố để bầu, chọn lấy 30 đại biểu; đối với xã, phường có 285 ứng cử viên, để bầu mỗi xã, phường là 21 đại biểu; Thành phố cũng đã tiến hành trang trí, khánh tiết tại các địa điểm bỏ phiếu; xây dựng kịch bản, phương án cụ thể đối với công tác an ninh, công tác phòng chống lụt bão, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đối với việc triển khai các phong trào thi đua đã được thành phố triển khai với 5 nội dung, 3 tiêu chí. Trong đó, thành phố có 2 công trình chào mừng, và các xã, phường với 28 công trình chào mừng cuộc bầu cử. Thành phố cũng đã làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, và không có đơn thư khiếu nại liên quan đến nhân sự bầu cử.

Qua giám sát thực tế tại các điểm bỏ phiếu, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Hoàng Văn Vịnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị về bầu cử của thành phố Hà Giang như: Thành phố đã triển khai đảm bảo đúng các quy định, thời gian tiến độ lịch trình; công tác tuyên truyền, khánh tiết, trang hoàng đô thị, đường phố và các điểm bỏ phiếu; công tác niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách các ứng cử viên cũng như giải quyết công tác đơn như khiếu nại của công dân.

Để cuộc bầu cử ngày 23/5, thành phố Hà Giang thực hiện bầu trúng, bầu đúng, bầu đủ, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Hoàng Văn Vịnh đề nghị thành phố Hà Giang cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là: Chỉ đạo việc niêm yết sớm nội quy, tiêu chuẩn đại biểu tại các địa điểm bỏ phiếu; Tiến hành rà soát lại danh sách cử tri; đẩy mạnh cao điểm tuyên truyền cho cuộc bầu cử trên các phương tiện, với nhiều hình thức phong phú; Nắm chắc tình hình tư tưởng của cử tri đối với các ứng cử viên; có phương án rất cụ thể tránh tình trạng bị động, bất ngờ đối với công tác phòng chống lụt bão, gió lốc, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng./.

Bàng Cường

Tin khác