Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tổng duyệt Hội thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

06/05/2019 07:00 91 lượt xem

Để chuẩn bị cho tốt cho hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố, ngày 3-5 Ban tổ chức hội thi đã tổ chức tổng duyệt nội dung thi của các đội tham gia hội thi lần này.

         Hội thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 được tổ chức với mục đích phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các chi đảng bộ. Hội thi có 12 đội tham gia đến từ 12 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Các đội sẽ thực hiện 3 phần thi gồm: màn chào hỏi, phần thi tìm hiểu kiến thức và thi năng khiếu. Với các chủ đề được lựa chọn đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân. Các đội thi đã lựa chọn chủ đề, tổ chức luyện tập. 

         Ban tổ chức hội thi đã duyệt tổng quát nội dung các phần thi, để từ đó có phương án điều chỉnh và tiếp tục bổ sung kiến thức cho các đội luyện tập, đảm bảo cho hội thi thành công và mang lại hiệu quả cao./.


Tin khác