Kinh tế

Tập huấn các hộ tham gia mô hình cải tạo vườn tạp trên địa bàn thành phố Hà Giang

27/12/2021 16:14 28 lượt xem

Chiều ngày 23/12/2021, Trạm Khuyến nông thành phố phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Giang tổ chức lớp tập huấn cho 70 học viên gồm: cộng tác viên thôn bản và các hộ tham gia trong và ngoài Đề án cải tạo vườn tạp năm 2021.

Tập huấn các hộ tham gia mô hình cải tạo vườn tạp trên địa bàn thành phố Hà Giang
Toàn cảnh buổi tập huấn

Các học viên tham gia lớp tập huấn được cán bộ của Trạm Khuyến nông thành phố Hướng dẫn tập huấn ngoài hiện trường (FFS) về một số biện pháp kỹ thuật cải tạo vườn tạp thành vườn mẫu, kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán, ghép cải tạo, chăm sóc phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, bố trí không gian vườn hộ thuận tiện cho sản xuất.

 

Cán bộ Trạm khuyến nông tỉnh hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán cho cây ăn quả.

Thông qua đợt tập huấn (FFS) giúp các hộ nông dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên diện tích vườn không có giá trị kinh tế thấp vào sản xuất cây trồng có gí trị kinh tế cao, tạo đột phá về sinh kế cho người dân, giảm nghèo từ kinh tế vườn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Giúp đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở học hỏi, tích lũy thêm các phương pháp, kỹ năng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ nông dân.

Qua đó, bổ sung kiến thức cho người dân để thực hiện hiệu quả Đề án cải tạo vườn tạp, góp phần phát triển kinh tế vườn hộ, giảm nghèo bền vững.

Quốc Anh - Trạm KN thành phố

Tin khác