Thanh niên

Thành đoàn Hà Giang tổ chức chương trình thanh niên với pháp luật

30/10/2020 07:00 85 lượt xem

Để thanh niên, đoàn viên nắm bắt và hiểu biết về pháp luật, chiều ngày 29/10, Thành đoàn Hà Giang đã tổ chức chương trình “Thanh niên với pháp luật” cho các thanh niên, đoàn viên của các Trường THPT trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động được Thành đoàn tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 9/11).

       Bằng hình thức sân khấu hóa, các câu chuyện từ thực tế, hành vi trong cuộc sống hàng ngày đã được các đoàn viên của các trường vận dụng đưa vào các tiết mục để tăng sức thuyết phục cho các đoàn viên. Bên cạnh đó, với sự hệ thống các câu hỏi xoanh quanh các hành vi mà giới trẻ hay vi phạm đã góp phần cho các đoàn viên, thanh niên của các trường học hiểu nhanh và có thêm kiến thức về pháp luật, nhất là đối với trẻ vị thành niên và các Luật Dân sự, Hình sự …vv.

      Hoạt động truyên truyền, phổ biến pháp luật được Thành đoàn Hà Giang tổ chức nhằm phổ biến sâu rộng Hiến pháp, Pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật đến đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố. Từ đó, giúp cho thế hệ trẻ thành phố Hà Giang sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Qua chương trình mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên hữu hiệu trong tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè trong thực hiện tốt Hiến pháp, pháp luật Việt Nam./.  


Tin khác