Văn hóa - Du lịch

Thành phố Hà Giang quyết tâm xây dựng thôn Tha – xã Phương Độ hoàn thành các tiêu chí của làng Văn hóa du lịch tiêu biểu trong năm 2021

14/04/2021 07:00 39 lượt xem

       UBND thành phố Hà Giang vừa ban hành kế hoạch số 136/ KH – UBND ngày 6/4/2021, trong đó có nội dung xây dựng Làng văn hóa du lịch tiêu biểu thôn Tha – xã Phương Độ theo Quyết định số 220/QĐ – UBND  ngày 17/2/2020 của UBND Tỉnh. Căn cứ theo các tiêu chí của Quyết định số 220 quy định thì hiện nay, làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tha đã đạt 28/33 tiêu chí. 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Chất thải rắn, nước thải được thu gom xử lý theo quy định; Trong làng phải có từ 5 cơ sở Homestay trở lên đạt tiêu chuẩn TCVN công bố theo từng thời kỳ và phấn đấu 30% đạt tiêu chuẩn ASEAN; Khôi phục và phát triển nghề truyền thống; Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn để thu hút khách du lịch; Và tiêu chí phải có các giải thưởng hoặc kỷ lục liên quan đến làng văn hóa du lịch như: Kiến trúc, văn hóa phi vật thể, hoặc cá nhân đoạt giải tại các cuộc thi tay nghề về nghiệp vụ du lịch..Theo đó, để có cơ sở thực hiện và quyết tâm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, trong kế hoạch số 136 của UBND thành phố Hà Giang đã nêu rõ từng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Lắp đặt bảng thông tin hướng dẫn xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới  bằng tiếng Anh – Việt; có phương án xử lý nước thải và chất thải theo quy định; Khôi phục và phát triển nghề đan lát tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ phát triển du lịch; Hoàn thiện gian trưng bày  sản phẩm hàng hóa và tủ sách tại nhà văn hóa thôn với hơn 100 đầu sách; Nâng cao chất lượng 7 hộ gia đình kinh doanh dịch vụ lưu trú, đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ lưu trú Homestay; Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động đội văn nghệ dân gian thôn Tha, tham gia cuộc thi Liên hoan các làng văn hóa du lịch cộng đồng do Thành phố tổ chức; Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định công nhận hoàn thiện các tiêu chí xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu theo Quyết định số 220.  Đối với mỗi nhiệm vụ, thành phố Hà Giang cũng đưa ra các giải pháp chi tiết, cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị liên quan phụ trách. Hi vọng rằng, với sự quyết tâm cao và nỗ lực của từng đơn vị, cũng như sự ủng hộ và chung tay, chung sức của bà con nhân dân, trong năm 2021, thôn Tha xã Phương Độ sẽ hoàn thành các tiêu chí và sớm được công nhận là Làng văn hóa du lịch tiêu biểu./.


Tin khác