Văn hóa - Du lịch

Thành phố Hà Giang tập trung phát triển thương mại, dịch vụ

18/12/2020 07:00 56 lượt xem

Với mục tiêu phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, thành phố sẽ có trên 6.000 hộ kinh doanh; trên 650 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; chuỗi trung tâm thương mại, có khách sạn 5 sao để phục vụ du khách và tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 6.700 tỷ đồng.

         Để đạt được mục tiêu đề ra, Thành phố đã tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ. Vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để phát triển các cơ sở dịch vụ. Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung phát triển phát triển kinh tế đêm như việc: Quy hoạch các vị trí, địa điểm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hàng hóa về đêm; ăn uống về đêm; xây dựng các tuor giữa các điểm du lịch có cảnh quan đẹp, mặt nước sông Lô, sông Miện; tập trung phát triển các trục đường, tuyến phố kinh doanh theo ngành hàng; phát triển các siêu thị mini và siêu thị gia đình. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung đa dạng các loại ngành hàng theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ; tập trung cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ để phục vụ người dân và cải thiện môi trường kinh doanh…vv.

        Hiện nay, Thành phố Hà Giang có trên 4.900 cơ sở thương mại, dịch vụ; 99 hợp tác xã, 108 khách sạch và nhà nghỉ, 91 cơ sở hostel, homestay; 630 cơ sở dịch vụ ăn uống. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 đạt gần 3.800 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ ăn uống đạt trên 620 tỷ đồng./.


Tin khác