Thông tin tuyên truyền

Thành phố Hà Giang triển khai Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền pháp luật 2021

19/03/2021 07:00 67 lượt xem

Vừa qua, Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền pháp luật năm 2021. Đồng chí Đào Quang Diệu, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Giang chủ trì Hội nghị.

       Theo Kế hoạch trong năm 2021, Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Giang sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020 và năm 2021; các dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; an toàn thông tin mạng; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh…vv. Thời gian tổ chức sẽ tiến hành tại các xã, phường bắt đầu từ tháng 3.

       Để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm, hiểu biết và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Đào Quang Diệu, Chủ tịch Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Giang đề nghị hội đồng, các thành viên của hội đồng cần tổ chức biên soạn nội dung tuyên truyền ngắn, gọn, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Tập trung tuyên truyền cao điểm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và các chủ trương của Tỉnh, Thành phố đang triển khai./.


Tin khác