Chính trị

Thành phố Hà Giang dự hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2021

08/10/2021 21:15 45 lượt xem

         Sáng 8-10, UBKT Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Tại điểm cầu thành phố, tham dự có đồng chí Đỗ Trọng Bính, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Thành phố Hà Giang dự hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2021
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đỗ Trọng Bính chủ trì tại điểm cầu thành phố tham dự hội nghị

         Cùng với các địa phương, trong 9 tháng đầu năm Đảng bộ thành phố Hà Giang đã thực hiện kiểm tra 10 tổ chức đảng và 06 cấp ủy viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 12 tổ chức đảng và 27 cấp ủy viên; chi bộ cơ sở kiểm tra 16 đảng viên; chi bộ trực thuộc kiểm tra 105 đảng viên.  Cấp ủy từ Thành ủy đến cơ sở đã tiến hành giám sát 18 tổ chức đảng và 161 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy giám sát 01 tổ chức đảng và 03 cấp ủy viên; đảng ủy cơ sở giám sát 17 tổ chức đảng và 34 cấp ủy viên; chi bộ cơ sở giám sát 16 đảng viên; chi bộ trực thuộc giám sát 108 đảng viên.  9 tháng đầu năm, Thường trực Thành ủy cũng đã nhận được 02 đơn: 01 đơn tố cáo, 01 đơn đề nghị đối với 02 đảng viên, chuyển Ủy ban kiểm tra Thành ủy tham mưu phân loại, xử lý đơn theo quy định. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 05 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra từ Thành ủy đến cơ sở đã kiểm việc thu, nộp, sử dụng đảng phí 18 tổ chức đảng với 411 đảng viên.

Tiến Quân

Tin khác