Chính trị

Thành phố Hà Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2021

05/10/2021 15:50 56 lượt xem

Ngày 4-10, Trung tâm Chính trị thành phố Hà Giang tổ chức lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2021 cho hơn 40 đồng chí là quần chúng ưu tú của các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Dựkhai mạc lớp học có đồng chí Nguyễn Thành Long, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy.

Thành phố Hà Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2021
Đồng chí Nguyễn Đức Tung, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố khai mạc lớp học

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu, tiếp thu 5 chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Qua chương trình học tập, giúp cho các quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức lý luận, mục tiêu, lý tưởng của Đảng và xác định động cơ đúng đắn phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc các chuyên đề học tập, các học viên sẽ làm bài thu hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận theo quy định./.

Tiến Quân

Tin khác