Chính trị

Thành ủy Hà Giang công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ

12/09/2021 08:27 93 lượt xem

Sáng ngày 10/9, Thành ủy Hà Giang đã tổ chức công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự, trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.

Thành ủy Hà Giang công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ
đồng chí Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi và Phó bí thư Thường trực Thành ủy Bùi Huy Hoàng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Giang

Tại buổi công bố, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Giang đã công bố các Quyết định gồm: Quyết định thôi hợp nhất đối với Uỷ Ban Kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố để thành lập Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố; Quyết định thôi hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy với Phòng Nội vụ thành phố để thành lập Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ Thành phố; Quyết định chấm dứt và thành lập các chi bộ trực thuộc Thành ủy, trong đó Quyết định thành lập: Chi bộ cơ sở Ban Tổ chức Thành ủy, Chi bộ cơ sở Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy, Chi bộ cơ sở Tư pháp – Thành tra thành phố và Chi bộ cơ sở phòng Nội vụ thành phố. Đối với các chức danh gồm: Quyết định đối với Chủ nhiệm Kiểm tra Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Quyết định Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Quyết định Chánh Thành tra thành phố, Quyết định Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Quyết định Phó Ban Tổ chức Thành ủy, Quyết định đối với lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, Phó phòng Tư pháp thành phố và Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố.

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho cơ quan và cán bộ được giao, phân công nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Hầu Minh Lợi đề nghị: Đối với các cơ quan sau thôi hợp nhất nhanh chóng ổn định để thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ dàng cho lãnh đạo và cán bộ; thực hiện tốt công tác bàn giao tài chính, tài sản của các cơ quan. Đối với các Chi bộ mới được thành lập, Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi đề nghị cần thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, đảng viên; xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ; rà soát lại các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chi bộ sát với thực tiễn, nhiệm vụ được giao. Đối với các chức danh được phân công, bổ nhiệm, luôn chuyển, Bí thư Thành ủy đề nghị cần tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, rèn luyện và gương mẫu, chủ động trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Bàng Cường

Tin khác