Thông báo

Thông báo v/v cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Km284+600-Km285+995, QL2 thành phố Hà Giang (lần 3)

23/04/2021 07:00 237 lượt xem


Tin khác