Kinh tế

Triển khai Kế hoạch sản xuất cây vụ đông năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Giang

29/11/2021 13:52 47 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Giang, sản xuất vụ đông năm 2021 – 2022 nhân dân trên địa bàn thành phố đã thực hiện được 94,31% kế hoạch. Để đảm bảo vụ đông có hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Trạm Khuyến nông đã phối hợp với UBND các xã Phương Độ, Phương Thiện, Ngọc Đường tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các thôn bản, khuyến nông viên vận động nhân dân tiếp tục gieo trồng các loại rau màu nhất là cây trồng xuống ruộng.

Triển khai Kế hoạch sản xuất cây vụ đông năm 2021  trên địa bàn thành phố Hà Giang
Nông dân đang chăm sóc cây vụ Đông năm 2021 – 2022

Đối với diện tích đã trồng tăng cường bón các loại phân đầy đủ, thường xuyên kiểm tra phát hiện sâu bệnh hại để phòng trừ đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng, phát triển. Với diện tích làm đất nhưng chưa trồng vận động bà con nông dân xuống giống hết diện tích làm đất, tiến hành gieo trồng luân canh, xen canh các loại giống ngắn ngày để đảm bảo năng suất chất lượng.

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị các xã luôn đi đầu trong các phong trào hoạt động, các hộ gia đình và nhân dân các xã đã tích cực hưởng ứng và tham gia sản xuất vụ đông năm 2021 – 2022 đạt kết quả tốt nhất hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra./.

Mai Thu - Trạm Khuyến nông TP

Tin khác