Hoạt động của xã phường

Xã Ngọc Đường tổng kết công tác Quốc phòng, An ninh năm 2021

30/12/2021 10:20 68 lượt xem

Xã Ngọc Đường vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, An ninh năm 2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự có lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố

Xã Ngọc Đường tổng kết công tác Quốc phòng, An ninh năm 2021
Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, An ninh xã Ngọc Đường năm 2021

Báo cáo tổng kết công tác quốc phòng - An ninh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của xã Ngọc Đường nêu rõ: Năm 2021, công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh luôn được xã quan tâm; công tác xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được chú trọng; duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đúng quy định; tổ chức huấn luyện quân số tham gia đảm bảo 100%.  Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo số lượng, chất lượng, năm 2021 đã bàn giao 7 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; để tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tuyển gọi sơ khám tuyển tại xã 119 thanh niên.

Công tác thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được quan tâm chú trọng; tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ ổn định, không có điểm nóng phức tạp, trong năm xảy ra 5 vụ việc hình sự; 12 vụ liên quan đến an ninh trật tự . Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được chú trọng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang được quan tâm chú trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  Xã đã duy trì tốt hoạt động, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự như mô hình “Tiếng mõ an ninh” thôn Tà Vải với 75 thành viên; mô hình “Liên gia tự quản” thôn Bản Tùy với 35 thành viên, mô hình “Bản Dao an toàn ANTT” tại thôn Nà Báu; mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” triển khai lắp đặt 7/9 thôn với 35 mắt phục vụ công tác giám sát và quả lý địa bàn, 9/9 thôn bản đều được công nhận đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”.

Để thực tốt nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2022, xã Ngọc Đường xác định cần thường xuyên nắm chắc tình hình, nâng cao cảnh giác cách mạng và sẵn sàng chiến đấu làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình – bạo loạt lật đổ của các thế lực thù địch; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 09, ngày 01/12/2011, của Ban bí thư trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; thực hiện đề án “ nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021- 2025” của UBND tỉnh Hà Giang…

Hà Vân - Minh Phượng

Tin khác