Tuổi trẻ xã Phương Thiện nâng cao chất lượng hoạt động

07/08/2023 09:56

Những năm qua, công tác đoàn từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, các phong trào do Đoàn phát động đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt. Trong đó có sự đóng góp của tuổi trẻ xã Phương Thiện trong xây dựng nông thôn mới.

       Không chỉ giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, Ban chấp hành đoàn xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang còn làm tốt công tác vận động đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân trong xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Để giúp cho đoàn viên, thanh niên có những hoài bão lớn trong khởi nghiệp thành công, Ban chấp hành đoàn xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh của xã tổ chức các buổi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; quan tâm, chăm lo tới lợi ích chính đáng của thanh niên, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tư vấn xuất khẩu lao động, dạy nghề, tham quan, trao đổi kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế trong xã; tuyên truyền, vận động thanh niên phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

        Các phong trào thi đua của đoàn đã phát huy được tinh thần xung kích: Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị và tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới. Các phong trào hoạt động thiết thực, hiệu quả, những phần việc do thanh niên phụ trách đã tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia công tác vệ sinh môi trường. Duy trì và đăng ký đảm nhận tuyến đường Thanh niên tự quản; tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi lao động, dọn vệ sinh trên các đường làng. Đặc biệt, trong phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đoàn thanh niên xã Phương Thiện đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường nông thôn, hiến đất mở đường, di dời chuồng trại gia súc xa nhà, xóa cầu tiêu trên ao. Đồng thời chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên như: tu sửa, mở mới đường giao thông nông thôn, hỗ trợ xóa nhà tạm, thực hiện công trình Thanh niên thắp sáng đường làng, xây dựng lò đốt rác tập trung.

        Trong thời gian qua, Ban chấp hành đoàn xã Phương Thiện đã huy động được trên 500 lượt thanh niên tham gia chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; các công trình thanh niên đảm nhiệm đều được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần cuàng Đảng bộ và nhân dân xã Phương Thiện hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Cùng với các phong trào đoàn, hoạt động đội ở các nhà trường chính là giáo dục truyền thống dân tộc, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc cho các em đội viên. Thông qua hoạt động đội giúp các em hình thành tư duy và định hướng cuộc sống đúng đắn, lành mạnh. Đồng thời củng cố niềm tin cho các em thêm yêu quý cuộc sống, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực, sẵn sàng tham gia vào các công việc phù hợp với từng lứa tuổi của đội viên. Trong những năm vừa qua, các hoạt động đội luôn được Ban chấp hành đoàn xã Phương Thiện phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã và Ban giám hiệu các nhà trường đổi mới đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với thực tiễn, có khả năng thu hút để đội viên ở các nhà trường cùng tham gia. Thông qua hoạt động đội, thầy cô cũng đã truyền đạt thêm những kỹ năng giúp các em xây dựng được tinh thần tập thể đoàn kết, tương thân, tương ái và giúp cho các em phát huy hết khả năng, sức lực của mình. Với những kết quả đạt được của tổ chức Đoàn xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang trong thời gian qua đã phát huy được vai trò “Xung kích – tình nguyện - lập thân - lập nghiệp” của tuổi trẻ vào sự phát triển của địa phương trong chặng đường mới./.

 

Tiến Quân