Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động Khuyến nông thành phố Hà Giang

25/05/2024 14:20

Chiều 24/5, thành phố Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động Khuyến nông giai đoạn 1994 - 2024. Dự có đồng chí Hà Minh Mẫn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

Trạm Khuyến nông thành phố Hà Giang được thành lập theo Quyết định số 313/TC-NLTL, ngày 15/6/1994 của UBND tỉnh Hà Giang. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, công tác Khuyến nông của thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nâng cao chất lượng, sản lượng và giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích; giúp xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân vùng nông thôn; thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn thành phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn của tỉnh. Trong 30 năm qua, hoạt động Khuyến nông của thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả 83 mô hình. Trong đó: 48 mô hình trồng trọt, 16 mô hình chăn nuôi và thủy sản, 10 mô hình cây ăn quả, 05 mô hình cây dược liệu, 04 mô hình cây lâm nghiệp. Tổ chức tập huấn công tác Khuyến nông được trên 1000 lớp cho trên 60.000 lượt người tham gia; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 400 lượt cán bộ khuyến nông, thú y xã, khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông; tập huấn 54 lớp chương trình cải tạo vườn tạp và vườn đủ rau ăn cho trên 1980 lượt người...

Đ/c Nguyễn Anh Tú - PGĐ Trung tâm Khuyến nông tỉnh chúc mừng 30 năm hoạt động Khuyến nông thành phố Hà Giang 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã ghi nhận và biểu dương hoạt động Khuyến nông thành phố đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của ngành, đưa nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh từng bước phát triển, hiện đại, đẩy nhanh tiến trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở địa phương. Đồng chí mong muốn Trạm Khuyến nông thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các xã, phường lựa chọn địa điểm xây dựng các mô hình phù hợp, ưu tiên triển khai các mô hình như: Mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, mô hình sản xuất có chứng nhận, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái…các mô hình cần tiếp thu đầy đủ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; tham mưu cho chính quyền thành phố tạo cơ chế, chính sách bao tiêu sản phẩm cho người dân; chú trọng đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở…

Đ/c Hà Minh Mẫn - UBBTV Thành uỷ, PCT Thường trực UBND thành phố trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm hoạt động Khuyến nông thành phố Hà Giang 

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tặng hoa chúc mừng 30 năm hoạt động Khuyến nông của thành phố Hà Giang; hội nghị tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trạm Khuyến nông và viên chức Khuyến nông của thành phố qua các thời kỳ. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Hà Giang trao khen thưởng cho 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm hoạt động Khuyến nông giai đoạn 1994 – 2024./.

 Tri ân lãnh đạo Trạm Khuyến nông và viên chức làm công tác Khuyến nông của thành phố Hà Giang qua các thời kỳ 

 

Minh Phượng