Thành phố Hà Giang tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

25/12/2022 09:44

Chiều ngày 23/12, thành phố Hà Giang đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, và phát động phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Nguyễn Danh Hùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố chủ trì Hội nghị.

           Phát huy tinh thần thi đua yêu nước với chủ đề “Đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả - quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022”. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang đã tích cực triển khai, phấn đấu quyết tâm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, Tỉnh và thành phố đề ra. Cụ thể, trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội đã thực hiện 51 chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đều đạt và vượt, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; thực hiện tốt phong trào xã hội làm đường bê tông, lát gạch vỉa hè; thực hiện tốt các phong trào thi đua trong giáo dục; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau; phong trào thi đua thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; phong trào thi đua cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025; phong trào thu đua xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025…vv. Qua thực hiện năm 2022, đã có 156 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND Tỉnh khen, thưởng; có 1.475 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng.

Tại Hội nghị Uỷ ban nhân dân thành phố đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển tế - xã hội năm 2023; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hưởng ứng chương trình phát động thi đua năm 2023 và Chủ tịch UBND Thành phố ký kết giao ước chương trình thi đua năm 2023 với Chủ tịch UBND các xã, phường.

Dịp này, Thành phố Hà Giang đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 và trao thưởng cho các xã, phường đạt thành tích trong thực hiện giao ước thi đua năm 2022./.


Bàng Cường