Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Du lịch cộng đồng - Homestay

Gửi Email In trang Lưu
Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện

18/10/2017 13:06

Sơ đồ Danh sách các cơ sở lưu trú Homestay tại thôn Lâm Đồng

 

 

Một số hình ảnh về hoạt động du lịch tại thôn Lâm Đồng

 

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa & Thông tin thành phố

Tin khác

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện (18/10/2017 12:56)

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Hạ Thành, xã Phương Độ (18/10/2017 12:50)

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tha, xã Phương Độ (18/10/2017 12:42)

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường (18/10/2017 12:37)

xem tiếp