Chủ nhật, Ngày 17 Tháng 2 Năm 2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

CỰU CHIẾN BINH XÃ PHƯƠNG ĐỘ LÀM THEO LỜI BÁC

29/01/2018 16:29

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Hội Cựu chiến binh xã Phương Độ, Thành phố Hà Giang đã vận động hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết, gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua. Đặc biệt là tham gia tích cực cùng địa phương thực hiện tốt sự nghiệp xây dựng nông thôn mới và giúp nhau nâng cao đời sống.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của hội Cựu chiến binh xã Phương Độ, Thành phố Hà Giang đã lan tỏa sâu rộng trong từng hội viên. Bằng nhiều việc làm thiết thực kết hợp với những cách làm sáng tạo của hội viên, đã giúp cho các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới của hội viên Cựu chiến binh xã Phương Độ thu được nhiều kết quả. Trong phát triển kinh tế xã hội, hội Cựu chiến binh xã Phương Độ đã phát động phong trào với chủ đề “Cần kiệm thoát nghèo nâng cao mức sống”. Từ phong trào đó, các chi hội đã vận động hội viên xây dựng các mô hình nuôi cá, nuôi gà, mở rộng ngành nghề kinh doanh và thâm canh sản xuất. Những kết quả đã góp phần giúp cho đời sống của hội viên ngày càng được nâng cao. Đồng thời, những kết quả của hội viên cựu chiến binh làm được đã giúp cho nhân dân thấy rõ được giá trị và coi đó là những bài học rút ra cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Với phương châm “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới”, hội viên Cựu chiến binh xã Phương Độ, Thành phố Hà Giang đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Được nhân dân tín nhiệm cử tham gia ban giám sát các công trình của thôn, xã. Đặc biệt, trong hiến đất làm đường giao thông, làm nhà văn hóa, xây dựng nông thôn mới, nhiều Cựu chiến binh đã gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, tự nguyện chặt nhiều cây cối, tháo dỡ tường rào, hiến đất, góp phần tạo sự lan tỏa, niềm tin trong nhân dân để mọi người cùng góp sức, góp của xây dựng nông thôn mới. Các gia đình hội viên Cựu chiến binh đã hiến hàng ngàn m2 đất để mở rộng đường, xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương. Hội viên Cựu chiến binh xã Phương Độ cũng đã phát huy nội lực xây dựng được hàng trăm nhà vệ sinh và các công trình phụ khác. Không chỉ góp công, góp sức, góp của cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, các thế hệ Cựu chiến binh xã Phương Độ luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời cũng gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới ở địa phương.

 

Tiến Quân, Trung tâm VHTT&DL TP.Hà Giang

Tin khác

TƯ TƯỞNG VÀ TÌNH THƯƠNG YÊU CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG (26/05/2017 09:32)

TUỔI TRẺ CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ GIANG LÀM THEO LỜI BÁC (17/05/2017 17:15)

Quang Trung làm theo lời Bác (25/04/2016 14:17)

Thanh niên trẻ La Văn Quyến - Làm giàu từ cây chùm ngây (25/04/2016 14:15)

xem tiếp