Thứ ba, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Văn bản của Thành phố

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

04/01/2018 08:41

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 

1. Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Giang tiếp công dân vào tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết) tại phòng tiếp công dân của UBND Thành phố.

2. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Giang trực tiếp tiếp công dân mỗi tháng 02 lần vào các ngày 15 và 28 hàng tháng.

3. Thời gian:

- Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.

Ghi chú: Nếu các ngày tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ thì sẽ tiếp vào ngày làm việc tiếp theo.

 

 

 

Tin khác

Quyết định Phê duyệt danh mục tên thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang và các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố Hà Giang (24/04/2017 09:46)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (20/07/2016 10:19)

Thông báo các vị trí đổ đất tạo mặt bằng, đổ vật liệu xây dựng thải trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (27/05/2016 17:49)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Hà Giang (07/05/2016 17:48)

CT số 349 UBND Thành phố (05/05/2016 17:47)

Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (04/05/2016 17:45)

Kế hoạch định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (04/05/2016 17:44)

Thông báo tạm dừng hoạt động của các phương tiện vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng ( đất, đá, cát, sỏi...) lưu thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố. (27/04/2016 17:44)

CT số 1066 phát động phong trào thi đua "Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh HG" giai đoạn 2016 - 2020 (26/04/2016 17:43)

QĐ về việc công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHG khóa XXII nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử (26/04/2016 17:42)

xem tiếp