Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Nông thôn mới

Gửi Email In trang Lưu
Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi kiểm tra nông thôn mới

05/08/2019 08:57

Ngày 1/8, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng các thành viên Ban chỉ đạo đã đi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại 3 xã của thành phố.

       Kiểm tra thực tế tại các xã, nhất là việc xây dựng tuyến đường mẫu, thôn mẫu, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi đã đánh giá cao tính chủ động của xã, thôn, nhất là sự vào cuộc của người dân. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những việc còn tồn tại, hạn chế như: công tác vệ sinh môi trường, việc chỉnh tra lại khuân viên nhà ở, đường làng, ngõ xóm còn chưa thường xuyên, chưa tạo ra được phong trào, nhất là ý thức tự giác của người dân thực sự chưa cao. Để xây dựng được tuyến đường mẫu, Bí thư Thành ủy đề nghị xã, thôn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện. Nhất là sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền xã cần phải sâu sát địa bàn, cơ sở, xuống tận nơi chỉ ra từng việc, từng nội dung để người dân thực hiện. Cùng với đó, xã cần xây dựng những tuyến đường điểm thực sự làm mẫu cho các thôn khác học theo. Bên cạnh đó, phát huy tính chủ động, ý thức tự giác cũng như sức mạnh của nhân dân để cùng nhau xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn xóm văn minh, sạch, đẹp. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, với nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới còn hạn chế nên các xã cần vận động tốt xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới, nhất là việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa. Chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thành phố trong việc nâng cao đối với từng tiêu chí cụ thể. Bí thư Thành ủy khẳng định xây dựng nông thôn mới là điều quan trọng nhất mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người nông dân, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Chính vì vậy, các xã cần phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên lâu dài, trong tổ chức thực hiện cần tránh hình thức, phô trương mà cần đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực…//

Bàng Cường, Trung tâm VHTT&DL TPHG

Tin khác

Sơ kết 6 tháng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố (29/07/2019 07:55)

Họp Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Giang (21/06/2019 09:28)

Thành phố Hà Giang tiếp tục nâng cao chất lượng nông thôn mới (12/04/2019 15:37)

Thôn Thái Hà – Xã Ngọc Đường nâng cao chất lượng nông thôn mới (16/08/2018 09:54)

Văn phòng điều phối nông thôn mới Tỉnh làm việc tại thành phố Hà Giang (19/07/2018 15:38)

Thành phố Hà Giang nâng cao chất lượng môi trường ở nông thôn (11/06/2018 08:53)

Người dân Thành phố Hà Giang tham gia nâng cao chất lượng nông thôn mới (22/05/2018 13:30)

Thành phố Hà Giang phát động thi đua làm đường giao thông nông thôn (21/05/2018 09:58)

Phụ nữ xã Phương Thiện chung tay xây dựng nông thôn mới (04/04/2018 15:03)

Các biện pháp phòng chống rét cho gia súc (29/01/2018 16:50)

xem tiếp