Thứ sáu, Ngày 30 Tháng 5 Năm 2020

Nông thôn mới

Gửi Email In trang Lưu
Thành phố lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới

05/11/2019 14:50

Có 95,98% tỷ lệ người dân thành phố hài lòng về xây dựng nông thôn mới. Đó là kết quả tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về hoàn thành xây dựng nông thôn mới thành phố được Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Giang tổ chức lấy kiến cuối tháng 10 năm 2019.

       Nội dung lấy ý kiến tập trung vào 10 câu hỏi hài lòng và chưa hài lòng như: Quy hoạch khu chế biến, sản xuất nông sản ở khu dân cư gắn với đô thị hóa; hệ thống đường giao thông kết nối với các khu vực đô thị; hệ thống điện nước phục vụ sinh hoạt; việc đáp ứng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các nhu cầu về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; cơ sở vật chất trường, lớp học; hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn, công tác bảo vệ môi trường, các cơ sở sản xuất, chế biến đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm; tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác cải cách hành chính, thái độ phục vụ nhân dân của cơ quan chính quyền. Qua tổng hợp đánh giá trên tổng số 9.433 hộ dân được phát biểu lấy ý kiến có 95,98% tỷ lệ người dân hài lòng; 4% người dân chưa hài lòng; 0,02% người dân có lý do khác.

       Qua việc lấy kiến để thành phố nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân. Đồng thời đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới để trong thời gian tới có những chủ trương, chỉ đạo sát với tình hình thực tế ở cơ sở. Trên cơ sở đánh giá kết quả này sẽ góp phần cho việc hoàn thiện báo cáo thành phố Hà Giang hoàn thành nông thôn mới trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Bàng Cường, Trung tâm VHTT&DL TPHG

Tin khác

Thành công trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Giang (30/09/2019 10:43)

Họp Ban chỉ đạo nông thôn mới Thành phố (26/09/2019 09:52)

Bí thư Thành ủy kiểm tra nông thôn mới tại Phương Độ, Phương Thiện (25/09/2019 15:35)

Kết quả nổi bật 10 năm xã Ngọc Đường xây dựng nông thôn mới (06/09/2019 08:15)

Phương Độ sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (05/09/2019 10:41)

Thành phố tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (17/08/2019 21:22)

Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi kiểm tra nông thôn mới (05/08/2019 08:57)

Sơ kết 6 tháng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố (29/07/2019 07:55)

Họp Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Giang (21/06/2019 09:28)

Thành phố Hà Giang tiếp tục nâng cao chất lượng nông thôn mới (12/04/2019 15:37)

xem tiếp