Thứ ba, Ngày 21 Tháng 1 Năm 2020

Quốc phòng - An ninh

Thành phố tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

24/12/2019 09:30

Chiều ngày 20/12, thành phố Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì Hội nghị.

       Trong năm 2019, thành phố Hà Giang đã chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương. Công tác quốc phòng toàn dân được triển khai sâu rộng, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống hiệu quả mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên được củng cố, trang bị đồng bộ, được huấn luyện cơ bản, có tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao; là nòng cốt ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. công tác xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ được thực hiện đồng bộ, diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các xã, phường đạt kết quả tốt. Từ đó đã góp phần ổn định về chính trị, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng an ninh trên địa bàn. Cụ thể, Trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng cho toàn dân đã tuyên truyền được 73 buổi; kết nạp được 13 đảng viên mới là lực lượng dân quân tự vệ; tổ chức huấn luyện thường xuyên cho 70 đơn vị dân quân tự vệ; thực hiện gọi nhập ngũ được 48 công dân…vv.

        Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Phương Lan đề nghị các cơ quan đơn vị cần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định các cấp về công tác quốc phòng; đẩy mạnh các biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; MTTQ và các tổ chức chính trị phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang; củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp…//

Bàng Cường, Trung tâm VHTT&DL TPHG

Tin khác

Tập huấn phòng cháy chữa cháy tại Phương Thiện (23/09/2019 09:55)

Thành phố tổng kết Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 (13/09/2019 14:33)

Họp Ban tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố (07/08/2019 16:31)

Xã Ngọc Đường tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019. (06/08/2019 15:50)

Ban chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang đơn vị tiêu biểu, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực (31/07/2019 15:57)

Họp tiểu ban lễ tân, tuyên truyền, khánh tiết và thi đua khen thưởng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019 (17/07/2019 16:27)

Công an Thành phố quyết tâm xây dựng hình ảnh đẹp về người "Công an nhân dân" trong lòng dân (17/07/2019 09:19)

Cụm thi đua số 4 gồm Công an các huyện, thành phố tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 (09/07/2019 09:59)

Họp ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang năm 2019 (26/06/2019 09:01)

Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông (24/06/2019 15:07)

xem tiếp