Thứ hai, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Quốc phòng - An ninh

Gửi Email In trang Lưu
Lực lượng Dân quân tự vệ thành phố Hà Giang vững mạnh, rộng khắp

24/12/2019 09:48

Với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, trong những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ thành phố Hà Giang luôn sẵn sàng trong mọi hoạt động của địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng Dân quân tự vệ thành phố Hà Giang đã và đang góp phần bảo vệ chính quyền, củng cố hệ thống chính trị vững chắc, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, thực hiện “ở đâu có dân là ở đó có dân quân, ở đâu có tổ chức Đảng là ở đó có tự vệ”, trong những năm qua, thành phố Hà Giang đã tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng cao. Hiện nay, thành phố có 70 cơ sở dân quân tự vệ với tổng số 1.608 đồng chí; biên chế 9 trung đội cơ động; 101 tổ tại chỗ; 4 trung đội sung máy phòng không 12,7mm; 1 trung đội cối 82, 2 khẩu đội cối 60 ly và 21 tổ chuyên môn. Những năm qua, lực lượng DQTV thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, tham gia giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…vv. Đồng chí Nông Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Phương Thiện cho biết ngay từ đầu năm Ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã về xây dựng kế hoạch để tham gia vào những nội dung của xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, làm tốt công tác phát triển kinh tế đối với các chiến sỹ dân quân tự vệ.

         Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Ban CHQS Thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện. Nét mới trong những năm gần đây là việc chuẩn bị chu đáo và kiểm tra chặt chẽ các điều kiện trước khi bước vào huấn luyện Dân quân tự vệ. Từ đầu năm, Ban CHQS tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ về công tác huấn luyện Dân quân tự vệ, chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện cho từng đối tượng Dân quân tự vệ; chỉ đạo các đơn vị Dân quân tự vệ chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện. Qua đó, đơn vị nào đảm bảo đủ yêu cầu nội dung và trang thiết bị chuẩn bị cho huấn luyện mới được tổ chức huấn luyện, đơn vị nào còn thiếu hoặc chưa đạt thì phải bổ sung kịp thời và báo cáo Ban CHQS kiểm tra trước khi tổ chức huấn luyện. Trong huấn luyện, các chiến sĩ Dân quân tự vệ được huấn luyện nhuần nhuyễn các tư thế bắn súng; cách tra lắp, gói, buộc đồ dùng gây nổ; chiến đấu ở một số địa hình khác nhau. Bằng việc thường xuyên đổi mới nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện đối với lực lượng Dân quân tự vệ, những năm gần đây, chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Dân quân tự vệ đã tạo được sự bứt phá, tỷ lệ khá, giỏi trong huấn luyện ngày càng cao.

         Xác định Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, cấp ủy, chính quyền Thành phố đã thường xuyên nâng chất lượng này phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng lực lượng luôn được thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, bám sát các quy định của Luật dân quân tự vệ, nghị định, thông tư có liên quan. Đồng chí Lý Trường Sơn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Quang Trung cho biết ngay từ đầu năm Ban chỉ huy quân sự phường đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền xây dựng nghị quyết để củng cố lực lượng dân quân. Trong đó, chú trọng nguồn dân quân tự vệ trong độ tuổi sẵn sàng thực hiện Luật nghĩa vụ dân quân tự vệ. Từ đó đã rà soát được chất lượng chính trị, lựa chọn được những công dân tiêu biểu có đủ trình độ, năng lực để tham vào lực lượng Dân quân tự vệ.

        Để xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ Thành phố ngày càng vững mạnh và rộng khắp trong thời gian tới Trung tá Lương Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Thành phố Hà Giang cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, trình độ chính trị, quân sự và chuyên môn nghiệp vụ, biên chế trang bị hợp lí, thống nhất, có kỷ luật nghiêm, cơ động nhanh sẵn sàng chiến đấu tốt. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng ở hầu hết các thôn, tổ dân phố, xã, phường, các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội trên địa bàn Thành phố.

        Với những kết quả của lực lượng Dân quân tự vệ trong thời gian qua trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh Toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…// 

Bàng Cường, Trung tâm VHTT&DL TPHG

Tin khác

Thành phố tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (24/12/2019 09:30)

Tập huấn phòng cháy chữa cháy tại Phương Thiện (23/09/2019 09:55)

Thành phố tổng kết Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 (13/09/2019 14:33)

Họp Ban tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố (07/08/2019 16:31)

Xã Ngọc Đường tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019. (06/08/2019 15:50)

Ban chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang đơn vị tiêu biểu, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực (31/07/2019 15:57)

Họp tiểu ban lễ tân, tuyên truyền, khánh tiết và thi đua khen thưởng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019 (17/07/2019 16:27)

Công an Thành phố quyết tâm xây dựng hình ảnh đẹp về người "Công an nhân dân" trong lòng dân (17/07/2019 09:19)

Cụm thi đua số 4 gồm Công an các huyện, thành phố tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 (09/07/2019 09:59)

Họp ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang năm 2019 (26/06/2019 09:01)

xem tiếp