Thứ hai, Ngày 30 Tháng 3 Năm 2020

Hoạt động của xã phường

Gửi Email In trang Lưu
Hội đồng nhân dân xã phương thiện tổ chức Kỳ họp thứ Mười HĐND xã khoá XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021

01/01/2020 22:46

Ngày 30/12, HĐND xã Phương Thiện tổ chức Kỳ họp thứ Mười, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Kỳ họp có các đồng chí Ủy viên BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phụ trách xã; các ông, bà đại diện cho Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại xã; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND UBMTTQ, các ban Hội đồng nhân dân xã; các ông bà Đại biểu HĐND xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

        Phiên họp đã nghe: Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2019; tình hình thực hiện dự toán  ngân sách địa phương năm 2019; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết số 51 ngày 28/5/2019 của Thường trực HĐND xã; Nghị quyết số 54 ngày 26/6/2019 của HĐND xã  và Kết luận số 33 ngày 31/10/2019 của Thường trực HĐND xã, về chất vấn và trả lời chất vấn; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND xã khoá XXIII. Báo cáo của Thường trực HĐND xã về kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020. Báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội, ban pháp chế HĐND xã. Thông báo của UBMTTQ xã về tham gia xây dựng chính quyền năm 2019.  Nghe tổ đại biểu HĐND thành phố thông báo kết quả kỳ họp thứ mười một, HĐND Thành phố khoá XXII, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình về thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình của UBND xã về phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách năm 2019; Tờ trình của HĐND xã về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020;

          Báo cáo của UBND xã Phương thiện đã khẳng định: Trong năm 2019, tổng diện tích lúa cả năm 182.3 ha đạt 100% KH, diện tích ngô cả năm 89,5 ha đạt 97% KH, Diện tích lạc cả năm 16 ha đạt 100% KH, Diện tích cây có bột 20,3 ha cho thu hoạch thường xuyên, Diện tích cây hàng năm khác là 26 ha, Diện tích rau toàn xã là 182,9 ha đạt 101% KH, Diện tích cây chè 122,5 đạt 99,6% KH,  Cây thảo quả 78 ha đạt 100% KH . Diện tích cây ăn quả 19,6 ha đạt 103% KH. Triển khai tập huấn 02 lớp kỹ thuật trồng cây ăn quả cho 70 học viên của 02 thôn Châng và thôn Tiến Thắng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với triển khai kế hoạch thực nhiện các tiêu chí panhou tại thôn Lâm Đồng và thôn Tiến Thắng. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt; Công tác an sinh xã hội được quan tâm kịp thời; Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở tiếp tục được củng cố. Vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hoạt động của HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội được tăng cường; an ninh, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

          Kỳ họp cũng đã thảo luận; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua các Nghị quyết như: Nghị quyết về thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về bổ sung dự toán thu NSNN và chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 của HĐND xã khoá XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021./

Lê Thị Lanh - Trung tâm VHTT&DL TP

Tin khác

Phường Nguyễn Trãi khởi công đường nhựa Aphalt chào mừng Đại hội Đảng các cấp (01/01/2020 22:39)

UBND phường Trần Phú tổng kết công tác năm 2019 (29/12/2019 11:39)

Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Trần Phú (28/12/2019 21:11)

Hội đồng nhân dân xã Phương Độ tổ chức Kỳ họp thứ Mười, khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (28/12/2019 12:12)

Đảng bộ xã Phương Thiện tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 36 (Mở rộng) khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (28/12/2019 12:06)

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Minh Khai lần thứ 61, nhiệm kỳ 2015- 2020 (28/12/2019 11:54)

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Phương Độ lần thứ 42, nhiệm kỳ 2015-2020 (28/12/2019 11:51)

Đảng bộ xã Ngọc Đường tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 52 (Mở rộng) khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (26/12/2019 20:51)

Đại hội chi bộ thôn Chang, xã Phương Độ (26/12/2019 09:59)

Phường Nguyễn Trãi: Chi bộ tổ dân phố 6 tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022 (24/12/2019 10:48)

xem tiếp