Chủ nhật, Ngày 17 Tháng 2 Năm 2020

Chính trị

Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Thành ủy Hà Giang

15/01/2020 22:46

Ngày 15/1, Thành ủy Hà Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020, để đánh giá hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

       Hiện nay cơ quan Thành ủy Hà Giang có tổng số 48 cán bộ, công chức, người lao động. Trong năm 2019, các cơ quan của Thành ủy Hà Giang đã lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan. Tham gia tích cực công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ ngày vì người nghèo, hỗ trợ gia đình khó khăn, kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình công đoàn viên bị ốm đau, bệnh tật, hiếu hỷ; các phong trào thi đua của nữ đoàn viên được tổ chức triển khai thực hiện tốt như: Giỏi việc nước, đảm việc nhà; nuôi con khỏe, dạy con ngoan và tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của thành phố tổ chức phát động. Năm 2019, có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó, chiến sỹ thi đua cơ sở có 12 đồng chí; 36 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 3 tập thể đạt lao động tiên tiến; 2 tập thể đạt lao động xuất sắc và nhiều đồng chí được nhận Kỉ niệm chương, bằng khen, giấy khen khác.

      Trong năm 2020, Cơ quan Thành ủy phấn đấu: 100% cán bộ, công chức chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế hoạt động của cơ quan; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt gia đình văn hóa, các đơn vị trực thuộc cơ quan Thành ủy giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, cơ quan đạt an ninh trật tự; 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% cán bộ ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành công việc và 100% cán bộ, công chức cam kết không hút thuốc lá nơi công sở, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội…//  

Bàng Cường - Trung tâm VHTT&DL TP

Tin khác

Phiên họp tháng 12/2019, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Giang (07/01/2020 15:47)

Hội nghị giao ban công tác phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh cụm II giữa thành phố Hà Giang, huyện Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên năm 2019 (06/01/2020 09:55)

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố (02/01/2020 14:21)

Thành phố Hà Giang: Kỷ luật đảng viên sai phạm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 (02/01/2020 14:17)

Thành phố gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu (24/12/2019 09:37)

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân thành phố Hà Giang (24/12/2019 09:16)

Đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang (16/12/2019 15:43)

Thành phố tập trung cho Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (16/12/2019 15:31)

Trần Phú trao huy hiệu Đảng đợt 7/11 (13/12/2019 19:18)

Thành phố Hà Giang giới thiệu nhân sự kiện toàn bầu bổ sung Uỷ viên Ban chấp hành, nhiệm kỳ 2015-2020 (13/12/2019 19:09)

xem tiếp