Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Thông báo

Thông báo số 13/TB-UBND ngày 5/2/2020 về việc cung cấp giấy tờ về việc sử dụng đất tại khu vực Quốc lộ 2 (đoạn từ gốc gạo cũ đến km 285+995)

06/02/2020 08:21

Tin khác

Thông báo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới và Bộ Y tế về phòng bệnh vi rút Corona (03/02/2020 14:37)

Công điện, công văn, kế hoạch phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona (31/01/2020 15:44)

Thông báo số 308 về việc thu hồi đất thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi Mỏ Neo tại thành phố Hà Giang (07/01/2020 14:20)

Chương trình phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 (07/01/2020 14:10)

Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2020 (07/01/2020 13:57)

Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 (07/01/2020 13:52)

Nghị quyết về thu ngân sách nhà nước, thu chi ngân sách địa phương năm 2020 (07/01/2020 13:45)

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Giang khóa XXII. nhiệm kỳ 2016-2021 (07/01/2020 13:41)

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 (07/01/2020 13:38)

Công văn, QĐ về việc công khai Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về ban hành bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2024 (07/01/2020 08:36)

xem tiếp