Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Chính trị

Gửi Email In trang Lưu
Thành phố Hà Giang tổ chức Phiên họp tháng 1/2020

06/02/2020 15:12

Chiều ngày 5/2, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Giang tổ chức Phiên họp UBND tháng 1/2020 để thông qua các Kế hoạch, báo cáo chương trình và Phương án trình Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương lãnh đạo trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

      Theo đó, tại Phiên họp các cơ quan chuyên môn đã thông qua các dự thảo báo cáo, kế hoạch, phương án của Uỷ ban nhân dân thành phố gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1/2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2020; Dự thảo kế hoạch của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Kế hoạch số 516-KH/TU ngày 7/12/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Kế hoạch xây dựng xã Phương Thiện hoàn thành nông thôn mới nâng cao trong năm 2020; Dự thảo chương trình của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Kế hoạch số 518-KH/TU ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020; Báo cáo nội dung Đồ án quy hoạch chung đô thị thành phố Hà Giang đến năm 2030; Kế hoạch triển khai lập các quy hoạch trong năm 2020; Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 4/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025; Phương án thay thế, lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây (FM internet) trên địa bàn thành phố; Kế hoạch Công tác Quốc phòng địa phương năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung công việc theo Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.

       Tham gia thảo luận tại Phiên họp các thành viên Uỷ ban nhân dân đã đóng góp ý kiến vào các nội dung báo cáo, chương trình, kế hoạch, phương án để bổ sung, sửa đổi cũng như hoàn thiện theo yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

       Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Phương Lan yêu cầu các phòng chức năng tham mưu cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, chương trình, phương án, kế hoạch sớm nhất để Thường trực UBND ký và trình Phiên họp Ban Thường vụ Thành ủy…// 

Thu Hiền - Trung tâm VHTTDL thành phố

Tin khác

Công an Thành phố: Lễ công bố Quyết định Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy (04/02/2020 14:49)

Thành phố Hà Giang viếng Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố (22/01/2020 01:07)

Tổ công tác số 1 theo Quyết định số 2197 của Ban Thường vụ Thành ủy họp chuẩn bị công tác Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (20/01/2020 22:25)

Thành ủy Hà Giang gặp mặt Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng các tổ dân phố (17/01/2020 23:32)

Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Thành ủy Hà Giang (15/01/2020 22:46)

Phiên họp tháng 12/2019, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Giang (07/01/2020 15:47)

Hội nghị giao ban công tác phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh cụm II giữa thành phố Hà Giang, huyện Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên năm 2019 (06/01/2020 09:55)

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố (02/01/2020 14:21)

Thành phố Hà Giang: Kỷ luật đảng viên sai phạm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 (02/01/2020 14:17)

Thành phố gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu (24/12/2019 09:37)

xem tiếp