Thứ bảy, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2020

Cải cách hành chính

Gửi Email In trang Lưu
Báo cáo số 134 ngày 28/2/2020 của UBND thành phố Hà Giang vè công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020

22/04/2020 09:39

Tin khác

Báo cáo số 335 ngày 20/4/2020 của UBND thành phố Hà Giang về tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 (22/04/2020 09:34)

Công văn số 1869 ngày 8/4/2020 của Ban Tổ chức Nội vụ về việc cung cấp kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (10/04/2020 08:40)

Báo cáo cải cách hành chính quý I, phương hướng quý II (02/03/2020 07:59)

Báo cáo cải cách hành chính năm 2019 phương hướng nhiệm vụ 2020 (03/12/2019 08:46)

Thành phố Hà Giang tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2018 (26/10/2018 08:35)

xem tiếp